Grunnlagt i 1857 av apoteker Axel Kristian Krog.under navnet Sandefjord Aphotek.i Kirkegaten.
Etter brannen i 1900 flyttet apoteket til Storgata.
Det ble bortforpaktet flere ganger fram til 1907, da ble det overtatt av Otto Kristian Øvslebye.som drev fram til sin død i 1930. Da ble det overtatt av Erling Heyerdahl.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Butikkfasade