Den har tidligere også vært kalt BrekkebakkenGamleveien og Pukkestadveien.
På folkemunne ble den kalt "Bratta" og Gamle-Brekka".

Bakkegata på Hjertnes i Sandefjord kommune går fra krysset Pukkestadveien / Hystadveien og dreier så sydover til krysset med Pukkestadveien / Kathrineborggata.
Gata er 236 m lang, er en rest av en av de eldste innfartsveiene til Sandefjord og inneholder mye gammel bebyggelse. Navnet Bakkegata ble fastsatt i et bystyremøte 5. september 1919.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bakkegata 1

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bakkegata 3

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bakkegata 6