Den har tidligere også vært kalt BrekkebakkenGamleveien og Pukkestadveien.

Bakkegata på Hjertnes i Sandefjord kommune går sørøstover fra krysset med Pukkestadveien og Hystadveien til krysset med Pukkestadveien og Kathrineborggata.
Gata er 236 m lang, er en rest av en av de eldste innfartsveiene til Sandefjord og inneholder mye gammel bebyggelse. Navnet Bakkegata ble fastsatt i et bystyremøte 5. september 1919.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    BAKKEGATA