Østlandske Bygningsartikkelkompani var i si tid en av de ledende  innen byggvarer. Beliggende i sentrum med butikk i Kongensgate 26 og lager både i Kongensgate 23 og Dronningensgate 12, Disponten selv - Carl Sølversen bodde i butikklokalets 2 etasje.

 

Les mer

Som byggvareforretning hadde man "alt" som kunne forventes å finne i en byggvareforreting fra små skruer og muttere innen isenkram til sement, sand, murblokker ol.

Arne Emil Andresen som i 1950 etablerte sin egen byggvareforretning under firmanavn AABygg Arne Andresen startet sin  yrkeskarriere i Østlandets Bygningsartikkelkompani sammen med Øystein Myhre. Myhre overtok etter hvert driften av Østlandske Bygningsartikkelkompani.

Firmaet hadde også i en periode forretningslokale ut mot Aagaards Plass. På slutten av 1970- tallet kjøpte Arne Nilsen bedriften. Etter hvert ble det også andre større aktører på markedet som AA Bygg - Arne Andresen, Sørhaug og Carlsen Trelast. I1975 kjøpte Thorstein Hansen as en vesentlig del av lagerområdet som grenset både til Kongens gate 23 og Dronningens gate 12. Først kom Sparbo boligblokk i den nordre delen av lagetområdet, deretter bygde Thorstein Hansen as et kombinert bolig og forretingsbygg i Kongens gate 23, 25, 27 og 29, samt Dronningens gate 12. Driften av Østlandske Bygningsartikkelkompani sluttet i begynnelsedn av 1990 tallet

  • Totalt bilder i artikkelen: 9

    Bygninger Østlandets Bygningsartikkelkompani

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Sogn Maskin- og Bygningsartikkelforretning