Meierigården på Aagaards plass sto ferdig i 1893. Her hadde Sandeherred Aktiemeieri-Samlag, senere Sandar Meieri, mottak, videreforedling og salg av melk til 1956, da det nye og moderne meieriet ved Moveien sto ferdig.
 

Les mer

På hjørnet ligger Tom Tjomslands kolonialbutikk. I 1928 tok han over etter at meieriet hadde drevet kolonial der med svakt resultat. Sammenlignet med et eldre bilde ser vi at Tjomslands butikk har måttet avstå rom til meieriets melkebar. Da meieriet senere ønsket hele hjørnelokalet tilbake for å drive melkebar, flyttet Tjomsland lengre bortover plassen.
Til høyre for melkebaren ligger meieriutsalget, deretter kommer et butikkvindu med klokke, det må være urmaker Bergly.
I forhold til et eldre bilde ser vi at porten der lassene med bøndenes melkespann ble kjørt inn, er blitt overbygget. 

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Tom Tjomsland