Firma C. Oscar Schelbred A/S ble etablert av Knut Baches i 1869, fortelles det i boken "Det norske næringsliv, Vestfold fylkesleksikon". I 1899 ble firmaet overtatt av Schelbred og fikk hans navn, med registreringsadresse Kongens gate 10.
Nevnte bok forteller videre at bedriften har sengelager, teppelager, kåpe- og kjolelager og ellers alt i manufakturvarer. Innehaveren løste i sin tid handelsbrev som skredder, og drev skredderverksted og systue for damekonfeksjon og linsøm. I 1932 ble det opprettet egen avdeling for herreekvipering, og forretningen ble omdannet til familieselskap, idet Erling Schelbred ble medinnehaver.

Les mer

Ved hans død er Erik W. Schelbred trådt inn i forretningen som meddisponent. C. Oscar Schelbred er i 1949 fremdeles selskapets adm. direktør. Det beskjeftiges ca. 25 funksjonærer. Lokalen har et samlet areal på ca. 750 kvm fordelt på to etasjer i egen eiendom, står det i boken av 1949.
Slik det her fremstår må dette ha vært en av byens og fylkets største tekstilbutikker, og som derfor mange nålevende antagelig husker godt, enten som kunder eller på grunn av butikkens størrelse og beliggenhet. Hvilket år den opphørte vites foreløpig ikke. Kanskje var det på 1970-tallet, før Albert Bøe fra Larvik flyttet inn i lokalene med stort varemagasin? Etter Albert Bøe kom storbanken DnC, som både fylte disse lokalene og nabobygningen Privatbankens lokaler, etter at tomrommet mellom bygningen ble tettet igjen med ny bygning som både rommet kontorer og gjennomgang mellom banklokalene. 

  • Totalt bilder i artikkelen: 6

    BILDER