Butikken skal ha ligget på hjørnet av Rådhusgaten og Jernbanealleen, i den vakre bygården And. B. Hasle (Anders Børresen Hasle) lot oppføre etter den store bybrannen i 1900. Der drev Hasle et skomakeri og utsalg.

 

Les mer

Samme Hasle startet Sandefjord Skofabrikk i 1908 i Storgaten. Den brant helt ned, sammen med andre bygårder og bedrifter, i en ny storbrann i 1915. And. B. Hasle oppførte da Storgaten 17, den gule og fortsatt eksisterende bygården på hjørnet av Kongens gate, med adresse Kongens gate 1a som ny fabrikkbygning. Skofabrikken som lå her het National.Senere ble skafabrikken flyttet til den tidligere fortballbanen Tempo. Fabrikken her  stod ferdig i 1968.
Midt på 1970 tallet kom familien Arne Henriksen og overtok lokalene til butikken og etablerte enda en skobutikk  i Sandefjord under navnet Skohjørnet. Fortsatt skjer kundebetjeningen i denne bransjen på tilnærmet samme måte som bildet viser. Altså må skobutikkene i høy grad være basert på betjeningens kunnskaper om skoenes materialer og passformer, og menneskers føtter og behov for fottøy i skiftende vær og årstider.

Foto: Vestfoldarkivet

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Skotøyutsalget