Jubileum 7.11.1980  Flott bilde av Gerd Hamer som eide butikken sammen med sin mann Anders var ansatt . Det var fru Sigfrid Iversen som hadde startet opp denne hyggelige frukt og blad/sjokolade på hjørnet av Hauanveien og Kjellbergveien. Bygningen var grønn, og var et kjært samlingssted for mange som bodde på Hauan og Virik. Senere flyttet ekteparet Hamer over veien til Furustadveien 8 hvor det tidligere var en mindre kolonialforretning drevet av Lars Z Hansen. Her utvidet man vareutvalget til å bli en mindre og lokal kolonialforretning.  Butikken ble lagt ned tidlig på 1990 tallet.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Bilder