Fra Wikipedia:

          Konsul Johan Rasmussen, født 1878 i Sandar. Utdannet som jurist som de fleste andre redere i denne tiden. Var også innom politikken og bekledde ordfører stillingen i Sandar, som den gang var egen kommune, i perioden 1920-29, Grunnla en rekke hvalfangst relaterte selskaper bl.a. A/S Rosshavet. I tillegg kontrollerte Johan Rasmussen AS Vestfold og AS Sydhavet.

          I 1920 overtar Johan Rasmussen & Alex. Lange disposisjon av Hvalfangerselskapet Ocean A/S, grunnet sammenslutning med A/S Sandefjord Hvalfangerselskap for felles drift fra sistnevntes selskaps landstation på South Georgia.

          I 1927 ble det norsk-engelske selskapet Bouvet Whaling Co dannet. Dette selskapets navn ble senere gjort om til The Viking Whaling Co da selskapet gikk med planer om å bygge et topp moderne hvalkokeri, og grunnet dårlig tilgang på kapital i Norge, måtte finansieringen ordnes i England. Sammen med medreder Torger Moe var Johan Rasmussen en betydlig person innen hvalfangsten på den tiden. De søkte hjelp hos Erling Dekke Næss i England for finansiering. Kokeriet fikk navnet VIKINGEN og var på ca 15.000 tdw. Skipet ble levert i september 1929 og registrert under britisk flagg.

          Sandefjord mannen Johan Rasmussen var en av landets mest betydningsfulle personligheter innen hvalfangst på den tiden. Via et lite antall preferanceaksjer med stemmerett hadde han kontroll over selskapet. Selskapet eide 5 fangstbåter, samt kokeriet VIKINGEN på ca 13.000 brutto tonn. Videre hadde selskapet store aksjeposter i A/S Vestfold, A/S Rosshavet og A/S Sydhavet, som alle var disponert av Rasmussen gruppen.3 ganger tidligere har vi sett aksjebrev fra dette selskapet på auksjon

          Sommeren 1928 kontaktet hvalfangspionerene Johan Rasmussen og Torger Moe finansmannen Erling Dekke Næss for å få hjelp til finansiere deres selskap Viking Whaling Company Ltd, da de planla å bygge en av verdens første hvalkokerier. Fartøyet VIKINGEN ble bygget som et tankskip, med fabrikkutstyret plassert på dekket. Slik kunne det fungere både som et fabrikkskip og et tankskip. VIKINGEN, med en dødvektstonnasje på 15.000 tonn ble levert i september 1929 og seilte direkte for sin første sesong som ble en stor suksess.

          VIKINGEN var registrert i Storbritannia. Dette medførte problemer for de norske aksjonærer. Etter en del kreative løsninger ble Panamaselskapet Viking Corporation og VIKINGEN med sine hvalbåter solgt til selskapet i 1931. En av hensikt med selskapet Viking Whaling Company Ltd var både å drive hvalfangst, samt å kjøpe aksjer i andre norske hvalfangst selskaper. De hadde aksjer i AS Vestfold, AS Sydhavet og AS Rosshavet som alle var under kontroll av Johan Rasmussen & Co. I depresjonsårene i begynnelsen av trettiårene fikk rederiet problemer da eierne, A/S Vestfold ikke kunne betjene sin gjeld. Næss ble involvert i salget av det store kokeriet VESTFOLD, og A/S Vestfold ble reddet fra konkurs, etter at fl.k VESTFOLD ble solgt til et London basert selskap etter drahjelp fra Næss sine finanskontakter.

          Sesongen 1937-38 ble så dårlig at Vestfolds ekspedisjon gikk med underskudd, og det ble bestemt at man skulle selge VIKINGEN. Det var kun en kjøper, og det var den tyske regjering. Den tyske regjering hadde ingen penger, så den eneste måte de kunne betale for seg var at selskapene som eide VIKINGEN var villige til å få betalt i et nybygg. Nybygget ble MT NORNESS på 14000 tdw, bygget ved Deutsche Werft i Hamburg. Dette skipet ble levert i mai 1939.

          Siste sesongen for VESTFOLD ble 1939-40. VESTFOLD ble liggende som bunkersfartøy i Freetown inntil 1944 da det stakk til sjøs og ble senket av en tysk ubåt

          Hensikten med å opprette Viking Whaling Company Ltd var ikke bare å drive et hvalkokeri men også å kjøpe akskjer i Norske hvalfangstselskaper. Det ble kjøpt aksjer i A/S Vestfold, A/S Sydhavet og A/S Rosshavet, alle kontrollert av Johan Rasmussen & Co. I tillegg til skip hadde disse selskapene en hvalstasjon på Sør-shetland. Inntektene var imponerende; for årene 1924-28 lå overskuddet på rundt 60% med det beste resultatet på 147% overskudd i forhold til kapital. Med depresjonsårene kollapset imidlertid prisene og i begynnelsen av tredveårene ble et antall hvalskip lagt opp og bransjen ble restrukturert. Næss var tett involvert i dette, spesielt i salget av det nye store hvalkokeriet Vestfold (21.800 tdw) til et nyetablert selskap i London, da A/S Vestfold ikke kunne betjene sin gjeld. Denne avtale ble muliggjort av Næss finanskontakter i London og reddet det norske selskapet fra konkurs.

 


JOHAN RASMUSSEN & Co

 

          Konsul Johan Rasmussen, født 1878 i Sandar. Utdannet som jurist som de fleste andre redere i denne tiden. Var også innom politikken og bekledde ordfører stillingen i Sandar, som den gang var egen kommune, i perioden 1920-29, Grunnla en rekke hvalfangst relaterte selskaper bl.a. A/S Rosshavet. I tillegg kontrollerte Johan Rasmussen AS Vestfold, AS Sydhavet.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    rederi symboler