Annie Sørensens Parfymeri ble startet av Annie Sørensen i 1926. Da var Annie Sørensen - senere Annie Rørkoll kun 24 år, og forretningen var den første spesialforretningen i sitt slag i byen. Først var butikken lokalisert i Torggata. Senere flyttet i 1929  til Storggata 8 i den nyoppførte forretningsgården til Ludv.Foss. Annie Rørkoll døde i 1967, og den ble i noen år drevet av ektemannen Antoni Rørkoll som i 1970 overførte forretning til datter Anne Mari Foshaug. I 1975 flyttet forretningen til  Storgata 11. Ble solgt til Wivi Kristiansen i 1995

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Annie Sørensen Parfymeri