Krystallmagasinet i Rådhusgata ble drevet av Rolf Cramer. I mange år drev også hans sønn Runo Cramer butikk med fugler og mindre dyr u kjelleren

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bilder