Arne Sagaas Kolonila var en av de ca 15 kolonialforretninger som lå i sentrum. Det fortalte Sandefjord Kjøpmannsforening i sin oversikt fra 1960. Ialt var det ca 78 kolonialforretninger tilsluttet foreningen som hadde medlemmer fra Sandefjord og Sandar

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Bilder