I telefonkatalogen for 1933 averterer Koloboff med spesialavdeling for foto-amatører.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    BILDER