I telefonkatalogen for 1933 averterer Koloboff med spesialavdeling for foto-amatører.

Født 23.10. (11.10 i juliansk kalender)1894 - død 25.01.1983
Født i Russland. Artium, kunstakademi og krigsskole. I lære hos Nicola Perscheid, Berlin,Tyskland. Ansatt hos Selmer Norland i Oslo 1921-1927. Sv.pr. Oslo 1927, håndv.br. Sandefjord 1928. Overtok 1.4.1927 det firmaet i Sandefjord som var startet av Fred Hansen i 1910 (inkl. Hansens arkiv) og drev det til 1973, da han solgte det til Anne Thorsen. Medlem av Norske fotografers landsforening 1927.
[Kildene oppgir forskjellige årstall for Koloboffs fødsel. Opplysningene gitt her baserer seg på Mørk, Sidsel: Pappa - en russisk flyktning. 2010]

Virkesteder:
1927-1973: Sandefjord

Kilde: Digitalt museum

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Bilder