Thoraald Liverød startet sin kolonialforretning i Kongengate 1 i 1930. Det var en fortsettelse av kolonialforretningen Larsen & Liverød. Thoralf Liverød var 30 år gammel. Han forsatte driften helt sin død i 1967.
 

Les mer

Da overtok hans sønn Thormod - født i 1943 driften. Imidlertid valgt Thormod å overta driften av Hystad Kolonial  i Hystadveien 196 etter søstrene Hystad.
Thormod var en driftig kar, og så etter noen år at han måtte utvide, og flyttet hele virksomheten til Åsane 2 som lå langs Hystadveien, og ved nedkjøringen til Granholmen.
Dette var så vellykket at snart var det behov for enda en utvidelse, og det ble met et helt nytt og nye større bygg i Hystadveien 290.
Dessverre ble Thormod syk og døde  i 2017,
Senere (i 2020) ble bygg for drift solgt til Norgesgruppen as 

  • Totalt bilder i artikkelen: 8

    Bilder