Det var på Landstads plass Sandar Fiskeforretning begynte, og butikken ble senere flyttet lengre ned til Sandars grense mot Sandefjord. En tid drev han også på Breidablikk, fortelles det. Kanskje viser bildet at rivingen av butikken er påbegynt, for her skulle Olavs kapell/Sandar menighetshus bygges for innvielse i 1962. T

Les mer

Thorleif Kristoffersen ga seg ikke med butikk nr. 2 og 3, neste Sandar Fiskeforretning kom på hjørnet Landstads gate/Sverres gate, før den siste i rekken ble åpnet i Kongens gate, vis a vis Fotograf Jørgensen. Du som husker tilbake til 1950-, 60- og 70-tallet kan jo telle over hvor mange spesialbutikker som en gang betjente en fisk- og sjømatspisende befolkning i Sandefjord og omegn

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Sandar Fiskeforretning