For å skille områder i og utenfor sentrum, lager vi en «sirkel» rundt bykjernen.

På vestsiden av fjorden lar vi sentrum gå t.o.m. området på Stubb, tar med Hjertnesskogen og forsetter videre langs Lindgårdsgate til jernbanelinja syd for Bugården. Deretter følger vi jernbanelinja  til jernbaneundergangen ved Hasle, følger så Haslebakken til rundkjøringen Gokstadveien/Heimdalveien, (Nilsesvingen), deretter sydover Hegnaveien til rundkjøringen i Kilen. Derfra Vesterøyveien fram til Framnesveien. De områdene som ligger innenfor denne «sirkelen» omtaler vi under Områder i sentrum, mens områdene utenfor sirkelen omtales under Områder utenfor sentrum.

Trykk på den enkelte bildegruppe for mer informasjon. 

Les mer

Tidligere gater:

En del gater i sentrum forsvant i bybrannene i 1900 og 1915. I oktober 2016 fikk en rekke gater nye navn som forberedelse til kommunesammenslåingen.
1. januar 2017 ble en rekke gater som tidligere lå i Andebu og Stokke liggende i Sandefjord kommune.

Gater som har skiftet navn eller ikke eksisterer lenger er listen opp her. Noen gamle gater som vi har bilder fra er tatt med..

 • Armgaden (vestre del) endret navn til Landstads gate i 1902  

 • Badehusgaden endret navn til Thor Dahls gate i 1902  

 • Bakgaden endret navn til Skippergata i 1902 

 • Bjerkeveien endret navn til Lindeveien i oktober 2016.

 • Bjørneveien endret navn til Mølleråsveien i oktober 2016.

 • Bodingaden, Løkkegaden endret navn til Dronningens gate i 1902

 • Briskeveien endret navn til Einerveien i oktober 2016.

 • Bryggegaden

 • Bugaardgaten endret navn til Prinsens gate i 1902  

 • Eikeveien endret navn til Svartorveien i oktober 2016.

 • Ekornveien endret navn til Ilderveien i oktober 2016.

 • Elgveien endret navn til Grevlingveien i oktober 2016.

 • Engveien endret navn til Glenneveien i oktober 2016.

 • Feensveien endret navn til Stangeveien i oktober 2016.

 • Furuveien endret navn til Heggeveien i oktober 2016.

 • Granveien endret navn til Gråorveien i oktober 2016.

 • Huldreveien endret navn til Vetteveien i oktober 2016.

 • Huslyveien endret navn til Emblas vei i oktober 2016.

 • Kirkeveien ble en del av Øvre Huvikvei i oktober 2016.

 • Kollenveien endret navn til Milleveien i oktober 2016.

 • Langgaden endret navn til Kongens gate 1902  

 • Ligaden, Bjerggaden. Østre og Vestre Bjerggade endret navn til Bjerggata i 1902 

 • Løkkeveien endret navn til Presthagan i oktober 2016.

 • Myrgaden endret navn til Flors gate i 1902 

 • Myrveien ble en del av Parkveien i oktober 2016.

 • Måltrostveien ble en del av Lerkeveien i oktober 2016.

 • Mårveien endret navn til Røyskattveien i oktober 2016.

 • Nedre Strandgade (vestre del) og Strandveien (østre del) endret navn til Thaulows gate i 1902  

 • Nordre gade endret navn til Sverres gate i 1902 

 • Nordre Ruklegade endret navn til Tiedemands gate i 1902  

 • Nygaden endret navn til Rådhusgata i 1902

 • Promenaden

 • Sagaveien endret navn til Bautaveien i oktober 2016.

 • Skippergata endret navn til Matrosgata i oktober 2016.

 • Skogveien ble en del av Brydes gate i oktober 2016.

 • Skovlyveien endret navn til Åbolkroken i oktober 2016.

 • Solvangveien ble en del av Schanches gate i oktober 2016.

 • Stasjonsveien/Jernbanegaden (søndre del utslettet Bryggegaten) endret navn til Jernbanealleen i 1902  

 • Strandgata endret navn til Hvalfangergata i oktober 2016.

 • Strömbadpromenaden

 • Söndre Ruklegade endret navn til Schrøeters gate i 1902  

 • Tollbugata ble en del av Strandpromenaden i oktober 2016.

 • Torvgaden (Østre del av Bugaardsgaden) endret navn til Torggata i 1902  

 • Torvgangen (Pølsesvingen) endret navn til Torggangen i 1902  

 • Vestre Gade og Kikegaden endret navn til Skolegata i 1902  

 • Vestre Gade endret navn til Rosenvolds gate i 1902  

 • Vestre Strandgade endret navn til Strandgata i 1902 

 • Vinkelgaden, Skolegaden endret navn til Kirkegata i 1902  

 • Östre Strandgade endret navn til Havnegata i 1902  

 • Østre Gade endret navn til Schanches Gade i 1902  

 • Østre gade endret navn til Storgata i 1902  

 • Øvre gade endret navn til Liveien i 1931.

 • Kart over områder i sentrum
    Bilder i undergrupper: 2

 • Badeparken
    Bilder i undergrupper: 33

 • Bjerggata
    Bilder i undergrupper: 60

 • Brydedammen
    Bilder i undergrupper: 3

 • Bugårdsgata
    Bilder i undergrupper: 46

 • Breiliveien
    Bilder i undergrupper: 59

 • Brydedamveien
    Bilder i undergrupper: 5

 • Brydes gate
    Bilder i undergrupper: 5

 • Brygga
    Bilder i undergrupper: 44

 • Bryggegaden
    Bilder i undergrupper: 21

 • Bryggene (pirene)
    Bilder i undergrupper: 105

 • Bugårdsbakken
    Bilder i undergrupper: 3

 • Byparken
    Bilder i undergrupper: 21

 • Chr. Christensens plass
    Bilder i undergrupper: 4

 • Christopher Hvidts plass
    Bilder i undergrupper: 56

 • Bakkegata
    Bilder i undergrupper: 3

 • Brydeløkka
    Bilder i undergrupper: 1

 • Byfogd Ottesens gate
    Bilder i undergrupper: 1

 • C. A. Larsens gate
    Bilder i undergrupper: 2

 • Dronningens gate
    Bilder i undergrupper: 161

 • Aagaards Plass
    Bilder i undergrupper: 97

 • Hauanåsen
    Bilder i undergrupper: 5

 • Jahredammen
    Bilder i undergrupper: 1

 • Fjellveien
    Bilder i undergrupper: 8

 • Føykåsveien
    Bilder i undergrupper: 13

 • Gråtendammen
    Bilder i undergrupper: 1

 • Halvdan Svartes gate
    Bilder i undergrupper: 7

 • Haneholmveien
    Bilder i undergrupper: 12

 • Havnebilder
    Bilder i undergrupper: 137

 • Hjertnesstranda
    Bilder i undergrupper: 19

 • Jernbaneplassen
    Bilder i undergrupper: 7

 • Kamfjordgata
    Bilder i undergrupper: 29

 • Kathrinestien
    Bilder i undergrupper: 4

 • Kilgata
    Bilder i undergrupper: 49

 • Kirkegata
    Bilder i undergrupper: 67

 • Kjellbergveien
    Bilder i undergrupper: 11

 • Flors gate
    Bilder i undergrupper: 8

 • Gokstadveien
    Bilder i undergrupper: 80

 • Hans Amundsens gate
    Bilder i undergrupper: 1

 • Hauanveien
    Bilder i undergrupper: 11

 • Havnegata
    Bilder i undergrupper: 7

 • Hjertnespromenaden
    Bilder i undergrupper: 42

 • Hjertnesskogen
    Bilder i undergrupper: 3

 • Holmbrua
   

 • Hystadveien
    Bilder i undergrupper: 141

 • Jernbanealleen
    Bilder i undergrupper: 235

 • Ekeberggata
    Bilder i undergrupper: 3

 • Høsts gate
    Bilder i undergrupper: 7

 • Kathrineborggata
    Bilder i undergrupper: 22

 • Kirkeparken
    Bilder i undergrupper: 6

 • Kongens gate
    Bilder i undergrupper: 238

 • Landstads plass
    Bilder i undergrupper: 11

 • Leif Weldings vei
    Bilder i undergrupper: 4

 • Lundenveien
    Bilder i undergrupper: 3

 • Museumsgata
    Bilder i undergrupper: 29

 • Nygaden
    Bilder i undergrupper: 5

 • Oddefjell
    Bilder i undergrupper: 5

 • Prestegårdsveien
    Bilder i undergrupper: 6

 • Landstads gate
    Bilder i undergrupper: 81

 • Nedre Gokstadvei
    Bilder i undergrupper: 21

 • Nyveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Parkveien
    Bilder i undergrupper: 7

 • Peter Castbergs gate
    Bilder i undergrupper: 47

 • Peter Grøns gate
    Bilder i undergrupper: 34

 • Preståsen
    Bilder i undergrupper: 59

 • Langes gate
    Bilder i undergrupper: 8

 • Leikvollgata
    Bilder i undergrupper: 27

 • Lindgaards gate
    Bilder i undergrupper: 9

 • Møllers gate
    Bilder i undergrupper: 7

 • Langgaden
    Bilder i undergrupper: 12

 • Prinsens gate
    Bilder i undergrupper: 204

 • Pukkestadveien
    Bilder i undergrupper: 15

 • Ruklabekken
    Bilder i undergrupper: 11

 • Sandar Herredshus 1 - 3
    Bilder i undergrupper: 10

 • Rådhusgata
    Bilder i undergrupper: 133

 • Sandefjordsveien
    Bilder i undergrupper: 57

 • Rosenvolds gate
    Bilder i undergrupper: 25

 • Schanches gate
    Bilder i undergrupper: 8

 • Schrøeters gate
    Bilder i undergrupper: 26

 • Skippergata
    Bilder i undergrupper: 62

 • Skiringssalsveien
    Bilder i undergrupper: 21

 • Skolegata
    Bilder i undergrupper: 74

 • Solvangveien
    Bilder i undergrupper: 13

 • Stockfleths gate
    Bilder i undergrupper: 63

 • Storgata
    Bilder i undergrupper: 273

 • Strandpromenaden
    Bilder i undergrupper: 61

 • Stub
    Bilder i undergrupper: 34

 • Sverres gate
    Bilder i undergrupper: 64

 • Søebergs gate
    Bilder i undergrupper: 8

 • Thaulows gate
    Bilder i undergrupper: 27

 • Thor Bryns gate
    Bilder i undergrupper: 2

 • Thor Dahls gate
    Bilder i undergrupper: 130

 • Torggangen
    Bilder i undergrupper: 11

 • Torget
    Bilder i undergrupper: 186

 • Tidemands gate
    Bilder i undergrupper: 2

 • Torggata
    Bilder i undergrupper: 142

 • Vesle Hauanvei
    Bilder i undergrupper: 1

 • Vesterøyveien (til Framnesveien)
    Bilder i undergrupper: 12

 • Vestfoldgata
    Bilder i undergrupper: 1

 • Vinkelveien
    Bilder i undergrupper: 6

 • Virikveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Øvre Gokstadvei
    Bilder i undergrupper: 8