For å skille områder i og utenfor sentrum, lager vi en «sirkel» rundt bykjernen. På vestsiden av fjorden lar vi sentrum gå t.o.m. området på Stubb, tar med Hjertnesskogen og forsetter videre langs Lindgårdsgate til jernbanelinja syd for Bygården. Deretter følger vi jernbanelinja  til planovergangen/bommene ved Hasle, følger deretter Gokstadveien fram til Nilsesvingen, sørover langs Hegnaveien, til Kilen. De områdene som ligger innenfor denne «sirkelen» omtaler vi under Gater og veier i sentrum, mens områdene utenfor sirkelen omtales under Områder utenfor sentrum.
Trykk på den enkelte bildegruppe for mer informasjon. 

Les mer

Tidligere gater:

En del gater i sentrum forsvant i bybrannene i 1900 og 1915. I oktober 2016 fikk en rekke gater nye navn som forberedelse til kommunesammenslåingen.
1. januar 2017 ble en rekke gater som tidligere lå i Andebu og Stokke liggende i Sandefjord kommune.

Gater som har skiftet navn eller ikke eksisterer lenger er listen opp her. Noen gamle gater som vi har bilder fra er tatt med..

 • Armgaden

 • Badehusgaden

 • Bjerkeveien endret navn til Lindeveien i oktober 2016.

 • Bjørneveien endret navn til Mølleråsveien i oktober 2016.

 • Bodingaden

 • Briskeveien endret navn til Einerveien i oktober 2016.

 • Bryggegaden

 • Eikeveien endret navn til Svartorveien i oktober 2016.

 • Ekornveien endret navn til Ilderveien i oktober 2016.

 • Elgveien endret navn til Grevlingveien i oktober 2016.

 • Engveien endret navn til Glenneveien i oktober 2016.

 • Feensveien endret navn til Stangeveien i oktober 2016.

 • Furuveien endret navn til Heggeveien i oktober 2016.

 • Granveien endret navn til Gråorveien i oktober 2016.

 • Huldreveien endret navn til Vetteveien i oktober 2016.

 • Huslyveien endret navn til Emblas vei i oktober 2016.

 • Kirkeveien ble en del av Øvre Huvikvei i oktober 2016.

 • Kollenveien endret navn til Milleveien i oktober 2016.

 • Langgaden

 • Lökkegaden

 • Løkkeveien endret navn til Presthagan i oktober 2016.

 • Myrgaden

 • Myrveien ble en del av Parkveien i oktober 2016.

 • Måltrostveien ble en del av Lerkeveien i oktober 2016.

 • Mårveien endret navn til Røyskattveien i oktober 2016.

 • Nedre strandgade

 • Nordre gade

 • Nordre Ruklegade

 • Nygaden

 • Promenaden

 • Sagaveien endret navn til Bautaveien i oktober 2016.

 • Skippergata endret navn til Matrosgata i oktober 2016.

 • Skogveien ble en del av Brydes gate i oktober 2016.

 • Skovlyveien endret navn til Åbolkroken i oktober 2016.

 • Solvangveien ble en del av Schanches gate i oktober 2016.

 • Strandgata endret navn til Hvalfangergata i oktober 2016.

 • Strandveien

 • Strömbadpromenaden

 • Söndre Ruklegade

 • Tollbugata ble en del av Strandpromenaden i oktober 2016.

 • Vestre gade

 • Vestre strandgade

 • Östre strandgade

 • Aagaards Plass
    Bilder i undergrupper: 60

 • Brønnumveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Djupsundveien - Kastet
    Bilder i undergrupper: 2

 • Badehusgaden
    Bilder i undergrupper: 5

 • Badeparken
    Bilder i undergrupper: 17

 • Bakkegata
    Bilder i undergrupper: 1

 • Bjerggata
    Bilder i undergrupper: 46

 • Breiliveien
    Bilder i undergrupper: 6

 • Brydedammen
    Bilder i undergrupper: 2

 • Brydes gate
    Bilder i undergrupper: 3

 • Bryggegaten
    Bilder i undergrupper: 7

 • Bryggeområdet
    Bilder i undergrupper: 131

 • Bugårdsgata
    Bilder i undergrupper: 30

 • Byparken
    Bilder i undergrupper: 19

 • C.A. Larsens gate
   

 • Christen Christensens plass
    Bilder i undergrupper: 2

 • Christopher Hvidts Plass
    Bilder i undergrupper: 27

 • Dronningens gate
    Bilder i undergrupper: 81

 • Engeveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Gokstadveien
    Bilder i undergrupper: 20

 • Havnegata
    Bilder i undergrupper: 3

 • Hauanåsen
    Bilder i undergrupper: 5

 • Helgerødveien
    Bilder i undergrupper: 8

 • Huvikveien
    Bilder i undergrupper: 3

 • Hans Amundsens gate
   

 • Hauanveien
    Bilder i undergrupper: 2

 • Jahredammen
    Bilder i undergrupper: 1

 • Kathrineborggata
    Bilder i undergrupper: 6

 • Ferjeveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Fjellveien
    Bilder i undergrupper: 4

 • Flautangen
    Bilder i undergrupper: 2

 • Flors gate
    Bilder i undergrupper: 1

 • Folehavna
    Bilder i undergrupper: 39

 • Framnesveien
    Bilder i undergrupper: 43

 • Føykåsveien
    Bilder i undergrupper: 13

 • Granholmen
    Bilder i undergrupper: 120

 • Gråtendammen
    Bilder i undergrupper: 1

 • Halvdan Svartes gate
    Bilder i undergrupper: 3

 • Haneholmveien
    Bilder i undergrupper: 4

 • Havnebilder
    Bilder i undergrupper: 110

 • Hjertnespromenaden
    Bilder i undergrupper: 38

 • Hjertnesstranda
    Bilder i undergrupper: 15

 • Hystadveien
    Bilder i undergrupper: 64

 • Høsts gate
    Bilder i undergrupper: 6

 • Industriveien
    Bilder i undergrupper: 2

 • Jernbanealleen
    Bilder i undergrupper: 84

 • Jernbaneplassen
    Bilder i undergrupper: 4

 • Jernbanestasjonen - Peter Castbergs gate
    Bilder i undergrupper: 24

 • Kamfjordgata
    Bilder i undergrupper: 16

 • Kapteinsvingen / Kapteinløkka
    Bilder i undergrupper: 1

 • Kathrinestien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Kilgata
    Bilder i undergrupper: 20

 • Kirkegata
    Bilder i undergrupper: 20

 • Kjellbergveien
    Bilder i undergrupper: 9

 • Kongens gate
    Bilder i undergrupper: 73

 • Langestrand
    Bilder i undergrupper: 2

 • Leikvollgata
    Bilder i undergrupper: 4

 • Landstads plass
    Bilder i undergrupper: 9

 • Lindgaards gate
    Bilder i undergrupper: 7

 • Mjølløstveien
    Bilder i undergrupper: 3

 • Nedre Gokstadvei
    Bilder i undergrupper: 6

 • Nyveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Natholmen
    Bilder i undergrupper: 8

 • Peter Grøns gate
    Bilder i undergrupper: 8

 • Parkveien
    Bilder i undergrupper: 3

 • Prestegårdsveien
    Bilder i undergrupper: 2

 • Lahelleveien
    Bilder i undergrupper: 11

 • Landstads gate
    Bilder i undergrupper: 46

 • Langes gate
    Bilder i undergrupper: 5

 • Langgaden
    Bilder i undergrupper: 9

 • Leif Weldings vei
    Bilder i undergrupper: 3

 • Lingelemveien
    Bilder i undergrupper: 7

 • Lundenveien
    Bilder i undergrupper: 3

 • Martin Larsens vei
    Bilder i undergrupper: 2

 • Museumsgata
    Bilder i undergrupper: 16

 • Møllers gate
    Bilder i undergrupper: 5

 • Nygaden
    Bilder i undergrupper: 3

 • Oddefjell
    Bilder i undergrupper: 4

 • Ole Weggers vei
   

 • Preståsen
    Bilder i undergrupper: 10

 • Prinsens gate
    Bilder i undergrupper: 177

 • Pukkestadveien
    Bilder i undergrupper: 9

 • Rosenvolds gate
    Bilder i undergrupper: 14

 • Ruklabekken
    Bilder i undergrupper: 7

 • Rådhusgata
    Bilder i undergrupper: 48

 • Råstadveien
    Bilder i undergrupper: 12

 • Ranvikstranda
    Bilder i undergrupper: 3

 • Raveien
    Bilder i undergrupper: 12

 • Schanches gate
    Bilder i undergrupper: 9

 • Schrøeters gate
    Bilder i undergrupper: 30

 • Sjøbakkveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Skippergata
    Bilder i undergrupper: 20

 • Skjellvika badestrand
    Bilder i undergrupper: 2

 • Skiringssalsveien
    Bilder i undergrupper: 5

 • Skolegata
    Bilder i undergrupper: 14

 • Skoleveien
    Bilder i undergrupper: 2

 • Solløkka
    Bilder i undergrupper: 5

 • Solvangveien
    Bilder i undergrupper: 7

 • Stockfleths gate
    Bilder i undergrupper: 26

 • Storgata
    Bilder i undergrupper: 86

 • Storøyaveien
    Bilder i undergrupper: 7

 • Strand
    Bilder i undergrupper: 7

 • Strandpromenaden
    Bilder i undergrupper: 9

 • Stub
    Bilder i undergrupper: 15

 • Sverres gate
    Bilder i undergrupper: 60

 • Tangen og Tangenodden
    Bilder i undergrupper: 2

 • Søebergs gate
    Bilder i undergrupper: 9

 • Thaulows gate
    Bilder i undergrupper: 16

 • Thor Dahls gate
    Bilder i undergrupper: 34

 • Tidemands gate
    Bilder i undergrupper: 1

 • Thorøya
    Bilder i undergrupper: 8

 • Torget
    Bilder i undergrupper: 115

 • Torggangen
    Bilder i undergrupper: 6

 • Torggata
    Bilder i undergrupper: 65

 • Torp Flyplass
    Bilder i undergrupper: 17

 • Vardeveien
   

 • Vesle Hauanvei
    Bilder i undergrupper: 1

 • Vesterøyveien
    Bilder i undergrupper: 45

 • Vinkelveien
    Bilder i undergrupper: 3

 • Østerøyveien
    Bilder i undergrupper: 4

 • Vollane
    Bilder i undergrupper: 1

 • Yxney
    Bilder i undergrupper: 7

 • Øvre Lundenvei
    Bilder i undergrupper: 2

 • Årøveien
    Bilder i undergrupper: 1