Etablert 1933. av Carl Lie sn 1894 - 1984. I de første årene holdt bedriften til Chr, Hvidts Plass 3. I de første årene drev han forretningen sammen med elektriker kollega Svendsen.
I i 1929 bedgynte Carl Lie å se seg om etter andre og mer egnede lokaler, og de fant han i Jernbanealleen 29. Det var lokalene ved siden av tobakksforretningen Tobana hvor familien Tobiassen drev sin virksomhet. På det tidspunktet hadde han skilt lag med sin tidligere kollega Svendsen.
 

Les mer

På 1950 tallet begynte neste generasjon  _- Carl Lie jr (1934 - 1999) i bedriften. Carl Lie jr tok sin tekniske utdannelse på Gøteborg Tekniske Høyskole - poplært Gøtef\borgtegnikeren.
Han giftet seg med Bente  Peterson , og omtrent samtidig begynte man å se seg om etter bedre lokaler. Flyttingen ble bare over på den andre siden av Jernbanealleen til nr 28 etter lokalene til bakeriutsalget Kringla.

I 1981 kjøpte carl Lie jr lokaler i Peder Bogens gate 2d, og kunne utvide installatørvirksomhet.

I 1999 ble Carl Lie jr syk og døde. Bente Lie innledet forhandlinger om salg til ansatte, men forhandlingene førte ikke fra, og i 2002 solgte Bente Lie virksomheten til Frank Kittelsen. I 2002 ble selskapet Carl Lie as avviklet.

Det kan også nevne at Carl Lie jr var en meget habil seiler som tok godt for seg på premiebordene med BB11 og snere IOD Prinsess - begge med navn Sina

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Bilder