Startet opp i 1902 da han kjøpte urmakerforretningen til Gustav Sørensen som han hadde jobbet for fra 1897. Forretningen var i Kongens gate ved siden av Thor Hasle, senere ble han skjøvet rundt hjørnet til Storgata 10. Dette for at Thor Hasle trengte mer plass.
Endre Lind drev helt fram til 1958 da Gunnar Gulseth overtok.
Etter et kort opphold i Storgata 20 flyttet virksomheten til Storgata 2  i lokalene til Sandar Sparebanks filial. I 1979 overdro Gunnar Gulseth driften til sønnen Ragnar (født 1943). I 2007 solgte Ragnar Gulseth forretningen til Trond Frøstrup Næss. Dagens firmanavn er Potid Urmaker Næss

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Bilder