Ole Olsen Herreekvipering ble grunnlagt av Ole Olsen i Kongensgate 33  i 1945. Det var et bolighus som etterhvert ble ominnredet til butikklokaler i første etasje. 
Senere flyttet hovedforreningen ut og til Dronningensgate. Så ble lokalene i Kongensgate 33 behold og ominnredete til en spsialforretning for ungdom under navnet Guttespesialen i 1950 

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Bilder