Ivar Numme startet sin møbelforretning i Storgata 14 på 1930 tallet. Senere ble forretningen flyttet lenger ned i Storgata til Storgata 2

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Bilder