Georg Solberg Eiendomsmelgler var i lang tid den dominerende eiendomsmegler i byen før bankene kastet seg inn på dette markedet. Firmaet ble etablert den 20.juli i 1918 av Georg Solberg og Thorleiv Svensen.
Georg Solberg var født i 1895 og ble nevnte dato tatt opp som kompanjong i firmaet til Thorleiv Svendsen. De holdt først til i Kongensgate 14.
I 1923 skilte Solberg og Svensen lag og Georg Solberg flyttet til Storgata 10. Solberg opprettet også en filial på Nanset i Larvik.
 

Les mer

Georg Solberg var også bonde og hadde sin egen gård på Solberg. Det medfførte at han måtte ha pålitelige folk på kontoret når han drev gården, og da spesielt i onnetidene.I 1930 kom en meget Eugen Ellefmo inn i firmaet som 16 åring. Han var født i Oslo, men til Sandefjord og hadde gått på skole både på Sande og Byskolen. Ellefmo ble i firmaet i hele 56 år og var en viktig brikke i bedriftens suksess.

Sigurd Solberg var sønn av Georg og født i 1922. Han var også utdannet agronom  og hadde som sin far to yrker, gårdbruker og eiendomsmegler
Like etter  krigen ble Georg Solberg syk, og døde  bare 52 år gammel. Sønnen Sigurd Solberg døde i 1984, og Eugen Ellefmo trakk seg tilbake i 1986.. Da Sigurd Solberg døde i 1984 overtok hans sønn Tore (født 1958) driften.

Så i 2002 solgte Solberg sitt aksjeselskap til Sparebank 1 Vestfold, men fortsatte  som daglig leder.

 

Kilde Tarjem og Laheld Lundh: Slekt følger slekt

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Georg Solberg as