I  telefonkatalogen for 1933 averterer Abrahamsen med kjøtt, vilt, pølsevarer og smørbrødpålegg.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bilder