Framhaldsskole eller fortsettelsesskole var i Norge tidligere en skole som bygget på avsluttet sjuårig folkeskole, og som var et mindre teoretisk og mer praktisk rettet alternativ til realskolen. I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for gymnaset.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Klassebilder