I 1933 er innehaver frk. Kari Lindgren, tlf.nr. 2812.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    BILDER