Mokollen barnehage ligger på sletta mellom Mo­kollen og Midtåsen, omgitt av frodig bøke­skog. Barnehagen ble etablert i 1966, som barnepark, med åpningstid fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Den første tiden stengte den når det var kaldt, fordi den holdt til i små lokaler i kjeller­en hos en av grunnleggerne, i Mokollveien. Kort tid etter fikk barnehagen en gammel bank­-brakke, og tok denne i bruk. Senere er lokalene utvidet og bygget på flere ganger, og har i tillegg egen grillhytte på lekeplassen. Antall plasser er også utvidet flere ganger; i dag har barnehagen 58 barn fra 1 års alder, og holder åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00. I starten var det bare én ansatt «barnehagetante»; i dag er det 15 hele stillinger, medregnet egen styrer. Barne­hagen bruker nærmiljøet aktivt, både naturen rundt barnehagen og områdene ved vann­tanken og på Midtåsen. De har stort fokus på mat, under temaet «fra hav og jord til bord»; de besøker gårder i nær­miljøet, der de høster mais, epler og grønnsaker, de besøker både baker og fiske­butikk, og de lager mat. Tiden i barnehagen avsluttes med et 3 retters måltid på Midt­åsen, noe som er svært populært. Våren 2016 feiret barnehagen 50 år. Da var det stor jubileumsfest med nesten 400 til stede.

Kilder: Møller, Vilhelm: Sandar, bind 2, 1980; Davidsen, Roger: Et sted i Sandefjord, 2008; Slettvik, Tore, tidligere rektor ved Moe skole; Nordby, Inger, styrer ved Mokollen barnehage.

  • Totalt bilder i artikkelen: 8

    Bilder