Innehaver Rolf Johannessen jr. Rolf Johannessen  er av en kjent glassmesterslekt i Sandefjord med navn Juel Johannessen. Dette firma ble grunnlagt på 1930 tallet

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bilder