Grønvolds Kullforretning var en av de mange brendselsforretniner i byen før olje og parafin ble vanlig oppvarming i hjem og bygninger på tidlig 1960-tallet.

Bygnigningen som firmaet holdt til i er forlengst revet i forbindelse med utvidelsen av Museumsgata

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Bilder