Skaara Hotel ble drevet av Søren Skaara (1828-1893) fra 1860-tallet og fram til hans død i 1893.
Bygget ble solgt til Sandefjord kommune, som rev det ca. 1902 for å utvide torget. Det lå øverst på torget mellom dagens (2016) 17.mai-monument og Hvaltorvet.
Søren Skaara kom fra Klåstad i Tjølling. Han ble tidlig enkemann og hadde seks barn. Eldstedatteren Anne Tonette Skaara giftet seg med Thorvald Andersen fra Lahelle. Døtrene deres drev kafeen Torvstevnet på Torget i Sandefjord inntil ca.1950. Torvstevnet ble revet på 1950-tallet.
Informasjon  av Inger Bjar-Kessler.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Fasadebilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Familien Skaara