1926: Hjalmar Larsen startet våren firma sammen med Dagfinn Enge i kjelleren på det gamle posthuset. Det varte ikke lenge. Det ble vanskelige tider. Dagfinn Enge trekker seg ut.
1928: Hjalmar kjøper Bjerggata 17 og driver elektrisk verksted herfra. Senere flyttet han til Bjerggata 49.
1938: Virksomheten blir flyttet til Dronningensgate 5.
1963: Hele forretningen ble flyttet til 2.etg. i Dronningensgate 9 (Sagaasgården).
1965: Flyttet forretningen til Kongensgate 25. Drev fram til konkursen 1968 (august/september).
Hjalmar Larsens butikk var sammen med Bingens elektriske de første som fikk TV i byen. En TV fra denne tida var i familiens eie inntil den ble gitt til Bymuseet.

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Bilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Annonser