I reguleringen som ble gjennomført etter bybrannen i 1900, ble gaten forlenget østover til Bjerggata. Den strekker seg 650 meter fra Bjerggata i øst til Prinsens gate ved Dag Solstads plass i vest.
Navnet ble endret fra Langgaden til Kongens gate. Det hadde i lengre tid vært et ønske om denne forlengelsen østover. Etter bybrannen ble dette realisert. Kommunen gikk til anskaffelse av eiendommen med adresse Storgata 19. Det var nødvendig for å få et gjennombrudd for å kunne forlenge gata.
Dette forklarer hvorfor det idag ikke finnes noen eiendom med adresse Storgata 19. Den gikk over til å være gategrunn.
Før bybrannen i 1900 begynte Kongens gate fra øst i krysset mot Storgata. Etter bybrannen ble Kongens gate forlenget østover til Bjerggata. Imidlertid ville gårdeierne i den opprinnelige begynnelsen av Kongens gate endre de gamle husnumrene. Det medførte en merkelig løsning ved at  Kongens gate 1 forsatt var den første bygningen på høyre side fra krysset etter Storgate, men bygningene i forlengelsen fikk numrene 1a, 1b og 1c på høyre side vestover, mens bygningene på venstre side vestover fikk 2a ( der hvor Sandefjords Blad en gang hadde sine lokaler)

Bebyggelsen i Kongens gate består stort sett av murgårder med forrretninger og annen næringsvirksomhet.
I den vestlige enden, mellom Sverres gate og Prinsens gate, finner vi gamle trehus oppført på 1800-tallet.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Kongens gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 2a

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Kongens gate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Kongens gate 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kongens gate 21 - Stanghjørnet

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 22

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 26

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 33

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 34

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 37

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 39

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 42