Lardex har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DnB

Publisert: 30.11.2020
av: Thor Rørkoll

Vi har igjen fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DnB, nå med kr. 30.000.


Vi takker for tildelingen, og anser også denne tildelingen som en anerkjennelse av den jobben vi i
Lardex Bildegruppe gjør for å samle inn, digitalisere, systematisere og publisere allment
historisk stoff med  bilder og tekst fra Sandefjord.
Det gjelder den unike historien om kommunen vår  til lands og til sjøs med skipsfart og
hvalfangst både fra landstasjoner og pelagisk.
Denne tildelingen kom i tillegg til midler vi har fått tidligere i år både fra Kulturarv i Vestfold
Fylkeskommune og Bess Jahres Stiftelse

Siste nyheter

Publisert
Tittel
Skrevet av:
Jørn Myhre
Per Christian Petersen