Rederi: Peder Bogen

Tilbake til søk
Eier Peder Bogen
Etablert
Sted/By Sandefjord
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Sandefjord
Telegramadresse Bogen, Sandefjord
Formål

Hvalfangst og skipsfart og fiske

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Overrettssakfører / hvalfangstsreder, ordfører, PEDER BOGEN (1861-1914)
Peder Bogen var sønn av skipsreder Richard Martin Olsen i Bogen (Stokke i Vestfold). Som ung var han en periode til sjøs, men avbrøt sjølivet for å studere jus. Bogen avla juridisk embetseksamen. Kort tid etter avsluttet utdannelse korrigerte han «kursen» igjen, startet eget rederi. Allerede ved århundredeskiftet hadde han forlatt jussen for å konsentrere all sin energi om rederivirksomheten.
I 1893 fikk Sandefjord sin første privatbank. Den fikk navnet Aktie-Kreditbanken i Sandefjord, men den var på den tid en filial av Larviks Privatbank. Lokalene hadde sin plass i Paadstads lokaler på Stentorvet (senere Hvidts Plass). Etter brannen i mars 1900 hadde banken sitt opphold i A. F. Klaveness sin gård på Stentorvet. Tanken på å løsrive seg fra Larvik Privatbank ble bare sterkere og sterkere. 12/06-1903 ble banken konstituert og det ble holdt konstituerende møte i Aktie-Kreditbanken i Sandefjord. Styrets formann ble A. F. Klaveness, Sverdstad. A. F. Klaveness var rammet av kreft, så allerede året etter ble hans nevø,  overrettsakfører Peder Bogen satt inn i stillingen. Banksjef var Lars Klaveness, også en nevø av A. F. Klaveness.
         Peder Bogen involvert seg økonomisk i bottlenose- og hvalfangst på feltene i nord. Fra og med 1906 var flere av selskapene han hadde grunnlagt involvert i dristige foretak på den sørlige halvkule. Blant selskapene han kontrollerte var A/S Viking, A/S Sydhavet og Sandefjord Hvalfangerselskap. Ved utbruddet av den første verdenskrig var han disponent for ikke mindre enn syv fangstselskaper.
         Peder Bogen var gift med datter av bokhandler H. S. Iversen i Sandefjord.
         Han var A/S Framnæs mek. Værksteds første direksjonsformann da det ble aksjeselskap i 1898, og tiltrådte som ordfører i Stokke i Vestfold i 1899.
         I 1912 ble overrettssakfører Peder Bogen valgt inn som formann for den nystartede forening Den Norske Hvalfangerforening ble startet 06/03-1912, og medlem i Hvalfangernes Assuranceforening
         Peder Bogen døde 13/08-1914. Samtidig ble alle selskapene overtatt av Johan Rasmussen som var kompanjong og videreført sammen med Alex. Lange og Torger Moe som kontorsjef. Noe som senere, som vi kjenner til, skulle ende opp som selskaper som Johan Rasmussen & Co, A/S Rosshavet, A/S Vestfold, Viking Corporation og Vestfold Corporation med fartøy under både Panama flagg og engelsk og norske flagg. Den gang Peder Bogen døde i 1914 bestyrte han verdens største hvalfangstfirma med en kapital på 5,5 mill kroner. Så firma Johan Rasmussen & Co var en direkte fortsettelse av denne virksomhet som Peder Bogen hadde lagt grunnlaget for i 1901.

 I tiden 1905 til 1914 utrustet Peder Bogen ikke mindre enn 5 ekspedisjoner ved Framnæs mek.Verksted, og Peder Bogen stod bak selskaper som:
- A/S VIKING. I 1909 stiftet Peder Bogen selskapet A/S Viking i kompaniskap med Morten Andreas Ingebrigtsen fra Tromsø. Selskapet startet fangst med flytende kokeri AMBRA  og de to hvalbåtene BJØRN og SKYTTEN ved Porto Alexandre i Angola i 1909. Peder Bogen var disponent for A/S Viking i Angola. I 1912 var Peder Bogen også disponent et portugisisk selskap ved navnet Comphania de Pesca de Baleia em Mossamedes. Sesongen 1910 gav et godt utbytte ved Port Alexandre og ved Durban, som avstedkom nye selskaper som A/S Norønna Hvalfangerselskap, Suderø, A/S Sydhavet, Capella og United States Whaling Co.:
- A/S NORRØNNA HVALFANGERSELSKAP og SUDERØ ble i 1906 omdannet til Sandefjord Hvalfangerselskap, Sandefjord med Peder Bogen som disponent. Peder Bogen søkte de britiske myndigheter om lisens våren 1906, for å drive hvalfangst ut fra Syd-Georgia, via den norske ambassadøren i London som den gang var Fritjof Nansen. Denne høsten gjorde de sitt første forsøk med kokeriet Fl/k FRITJOF NANSEN, som ble innkjøpt fra England i 1906, og ombygget til kokeri ved Framnæs mek. Værksted i Sandefjord, som så mange andre fartøyer på den tid. Fl/k FRIDJOF NANSEN grunnstøtte og gikk ned 10/11-1906. 9 mann omkom. Året etter var Peder Bogen tilbake med et nytt kokeri ved samme navn.
         Hvalstasjonen på Strømnes (Stromness Harbour) i Strømnesfjorden ble opprettet først i 1908. Selskapet var det andre som etablerte seg på Syd-Georgia. Til vanlig drev hvalbåtene fangst i området rundt Shetland og Færøyene. Selskapet Sandefjord Hvalfangerselskap, Sandefjord ble slått sammen med Hvalfangerselskapet Ocean (Chr. Nielsen & Co A/S) av Larvik i 1920. Samme år gikk begge selskapene inn som en del av A/S Vestfold (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. Strømnes (Stromness Harbour) opphørte som hvalstasjon i 1931 etter flere år under Chr. Salvesens disposisjoner.
 - Hvalaktieselskabet Sydhavet - The Southern Whaling Co.Ltd. A/S Sydhavet hadde et lite kokeri som het SVEND FOYN. Dette ble solgt i 1915. I 1913 går Peder Bogen til innkjøp av kokeriet JOHAN BRYDE av selskapet A/S Østkyst (Johan Bryde), Sandefjord. Kokeriet ble omdøpt SVEND FOYN I. Selskapet ble etter Peder Bogens død i 1914 overtatt av Johan Rasmussen og Alex. Lange som disponenter i rederiet firma Peder Bogen. A/S Sydhavet avsluttet sitt engasjement i hvalfangsten på kysten av Angola etter endt sesong i 1914. Fra 1923 het disponentfirmaet Johan Rasmussen & Co.
 - CAPELLA, startet i 1911 med en egenkapital på 1,2 millioner. En kapital som ble overtegnet med 600.000 i løpet av tre dager.
 - UNITED STATES WHALING Co og Suderø, med hvalbåtene STAR I, II og III, bygget i USA.
 - A/S The Mozambique Whaling Company, Limited, Sandefjord, med hvalstasjonen Linga-Linga i Portugisisk Øst Afrika. Stiftet 19. april 1911. Materiellet bestod av transportskip, 2 hvalstasjoner i land utstyrt med spekkokerier, kjøttkokeri, kraftfòr- & guanofabrikk. Aksjekapitalen var Kr. 1 300 000, fullt innbetalt etter utvidelse i 1913 fra kr. 800 000 ved overtagelsen av A/S Østkystens aktiva og passiva. Året 1915 ble underskuddet Kr. 442.312. Selskapet ble avviklet i 1916 I likvidasjons komiteen var Firma P. Bogen, Sandefjord, marinekaptein Olaf Hanssen, Kristiania samt H. Chr. Jahnsen, Larvik.

Fra SANDEFJORD – vår by av Arne Hoffstad er sakset følgende:

24 Sandefjordsekspedisjoner utrustes ved verkstedet.
De Sandefjords redere som startet hvalfangstselskaper i årene 1905-1914 og lot sine flytende kokerier innrede ved Framnæs mek. Verksted var følgende:
 Chr. Christensen 2 ekspedisjoner, Søren L. Christensen 1 ekspedisjon, Lars Christensen 5 ekspedisjoner. Thor Dahl 1 ekspedisjon, P. Bogen 5 ekspedisjoner, Johan Bryde 3 ekspedisjoner, T. Dannevig 2 ekspedisjoner, Haldor Virik 2 ekspedisjoner, Trygve Rynning 1 ekspedisjon. Albert Grøn 1 ekspedisjon, Einar Nor 1 ekspedisjon.
 De fleste av de selskaper disse menn startet brukte flytende kokerier, men endel av selskapene anvendte landstasjoner. Dette gjaldt særlig stasjoner på Afrikakysten og Australia Nor hvalfangsten fikk en voldsom ekspansjon. Det kom bl.a. av at man måtte ha konsesjon for å fange hval ved Syd Georgia og Syd Shetland, og engelskmenn - som hadde annektert disse øygrupper - bremset på nystartningene - og ære være dem for det.

  • Peder Bogen

    Peder Bogen
  • Peder Bogen

    Peder Bogen
  • Peder Bogen

    Peder Bogen

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
SVEND FOYN I 1894/05 1914 10 DS/FLK Hvalaktieselskabet Sydhavet - The Southern Whaling Co.Ltd
FRIDTJOF NANSEN II 1881/08 1907 2 DS A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
NORRØNA II 1911/04 1913 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
AMBRA 1884/02 1909 1 DS/FLK Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
GRAHAM 1912/10 1912 0 DS/HVB Hvalfanger-A/S Sydhavet
GUNGNER 1883 1892 2 SS/SKN Peder Bogen, Sandefjord
KVIK 1872 1898 0 SS/SKN A/S Kvik (Peder Bogen), Sandefjord
THEKLA 1870 1901 0 DS/HVB Interesse-selskapet Suderø
AXEL 1878 1902 0 SS/KNF A/S Axel
SUDERØ 1902/05 1902 3 DS/HVB A/S Suderø (Peder Bogen)
CAMILLA 1870 1902 0 SS/GAL A/S Suderø (Peder Bogen)
NORRØNA 1903 1903 1 DS/HVB Norrøna Hvalfangeraktieselskap
SELVIK 1903 0 DS/HVB Norrøna Hvalfangeraktieselskap
FRIDTJOF NANSEN (I) 1885/03 1906 1 A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
FRIDTJOF NANSEN II 1881/08 1907 2 A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
MATHILDE 1874 1908 1 SS/BRK Peder Bogen, Sandefjord
SAMSON 1908/08 1908 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
HERKULES (ref Lloyds reg) 1908/09 1908 1 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
FREY 1908/10 1908 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Sydhavet
COSSACK 1886/08 1908-1915 0 DS/FLK Hvalaktieselskabet Sydhavet - The Southern Whaling Co.Ltd
AMBRA 1884/02 1909 1 DS/FLK Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
SKYTTEN 1883 1909 2 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
FULWOOD 1885/10 1910 England 3 SS/FRG Peder Bogen, Sandefjord
SELVIK 1911 0 DS/HVB Norrøna Hvalfangeraktieselskap
GAMA 1892/11 1915 3 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
ØRNULF (?) 1901/01 1911 0 DS Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
HIDALGO 1912/04 1912 2 DS/HVB A/S Capella, Sandefjord
LINGA II 1912/05 1912 0 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
MORELOS 1912/04 1912 1 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
GRAHAM 1912/10 1912 0 DS/HVB Hvalaktieselskabet Sydhavet - The Southern Whaling Co.Ltd
STAR III 1912/04 1912 6 DS/HVB United States Whaling
SCOTT 1914 0 Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
RØVEREN 1912/04 1914 3 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
HIDALGO (ex LINGA I) 1912/04 1914 1 A/S Capella Whaling Co.
MORELOS 1912 1917 1 DS Hvalfanger-A/S Vestfold
SVEND FOYN I 1894/05 1912 0 DS/FLK A/S Østkysten
SELVIK 1911/10 1914 3 DS/HVB Norrøna Hvalfangeraktieselskap
AMBRA 1884/02 1915 0 DS A/S Ambra
FRIGG 1908/10 1912 2 DS/HVB Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
BJØRN 1892/11 1906 1 DS/HVB Morten Andreas Ingebrigtsen,
HIDALGO 1912/04 1924 1 DS/HVB Hvalfanger A/S Vega
   
https://www.lardex.net