Rederi: A/S Tønsbergs Hvalfangeri Tilbake til søk
Eier A/S Tønsbergs Hvalfangeri
Etablert
Sted/By TØNSBERG
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Tønsberg
Telegramadresse Hvalfangeriet
Formål

Aktieselskapet Tønsbergs Hvalfangeri ble stiftet 1.oktober 1907 med hensikt å drive hvalfangst i Sydishavet.

 

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Det ble innkjøpt det eldre fl/k BUCENTAUR samt to gamle hvalbåter: CARL og MATHILDE. Selskapets disponenter har vært:

1907-18 Oscar Hytten, Slagen, Tønsberg.
1918-38 Hans Borge, Tønsberg
1938-45 Fadum & Wang, Tønsberg
1945-55 A. C. Olsen, Sandefjord
1955-    Bror von der Lippe, Tønsberg

SYD GEORGIA
Selskapet fikk lisens for fangst fra Syd Georgia og ekspedisjonen fant etter hvert havn i det som siden ble kalt Husvik Harbour i Strømnesfjorden.
I 1910 etablerte man landstasjonen Husvik Harbour hvorfra Tønsbergs Hvalfangeri drev fangst først med 2, så 3 og etter hvert 4 fangstbåter fram til 1931.
Fra og med det store oppleggsåret i hvalfangsten og fram til 1945 var stasjonen stengt men vedlikeholdt.
I 1945 startet stasjonen opp først med 5, så 6 og til slutt 7 fangstbåter. Fram til salg av Husvik Harbour i 1960 ble stasjonen stadig modernisert og effektivisert. Ny disponent var A. C. Olsen, Sandefjord.
Hvalfangstbestyrere ved Husvik Harbour var Søren Berntsen, Hjalmar Andersen, Herman Berntsen, Leonard Henningsen, Nils Erling Olsen (senere teknisk inspektør A/S Thor Dahl, Sandefjord) og Fritz Ringdal (far til Tormod Ringdal).

SYD-ORKNØYENE.
Fra 1920 til 1931 drev Tønsbergs Hvalfangeri hvalfangst fra Syd-Orkenøyene først med fl/k ORWELL (1) som senere ble kalt WHALE og et nytt fl/k ORWELL (2) (ex KNIGHT TEMPLAR). Fangsten foregikk først med 2, så med 3 og tilslutt med 4 hvalbåter. Fangstbestyrer var hele tiden Søren Berntsen. (Første bestyrer ved Husvik Harbour).

PERU.
Tønsbergs Hvalfangeri (Hans Borge) fikk konsesjon for hval- og selfangst på kysten av Peru mot at man opprettet et peruansk datterselskap. Selskapet som het Cia Balenera del Peru Ltda., drev i sesongene 1925/26 og 26/27 fangst med 4 av Tønsbergs Hvalfangeri’s eldre hvalbåter og STROMBUS, innkjøpt fra Anglo Saxon og ombygget til hvalkokeri.
Man startet også bygging av en egen landstasjon. Uante vanskeligheter bl. a. med sin egen peruanske samarbeidspartner og med peruanske myndigheter gjorde at prosjektet ble oppgitt med et tap på 1¼ mill. kroner. Enkelte av Tønsbergs Hvalfangeri aksjonærer reiste sak mot sitt eget styre, men styret ble frikjent i så vel Tønsberg Byrett som Høyesterett.

Kokeriet SVEND FOYN 
Da hvalfangsten kom i gang igjen etter oppleggsåret 1931/32, ble det nødvendig med så vel rasjonalisering, sanering og kvoteavtaler for alle de norske og britiske hvalfangst-selskapene. Mange av de gamle umoderne kokeriene kom aldri mer i fangst.
Tønsbergs Hvalfangeri (Hans Borge) hadde sammen med britiske interesser opprettet selskapene St. Helier Shipowners Ltd. (Hans Borge) og Star Whaling Ltd. (Hans Borge)
Star Whaling Ltd.(Hans Borge) gikk til innkjøp av det nybygde kokeriet SVEND FOYN av A/S Sydhavet (Johan Rasmussen & Co.). Tønsbergs Hvalfangeri’s kvoter for Husvik Harbour, ORWELL og CONGO (ex WHALE) ble overdratt til Star Whaling Ltd.
I perioden 1932-40 mens Tønsbergs Hvalfangeri ikke selv drev aktiv fangst, ble hvalbåtene utleid til Star Whaling Ltd og til Falkland Whaling & Co.
Under krigen gikk fl/k SVEND FOYN i alliert tjeneste. Hun forliste i mars 1943 etter å ha kollidert med et isfjell syd for Grønland. Forliset krevde 195 mennesker livet, derav 8 norske sjøfolk.

ANNEN TONNASJE.
Som hvalfangerselskap hadde Tønsbergs Hvalfangeri behov for frakttonnasje. Sitt første transportskip, barken CAMARA kjøpte Tønsbergs Hvalfangeri av Oscar Hytten i 1911. Siden ble atskillige second-hand skip kjøpt og solgt mens man etter den annen verdenskrig satset på nybygde tank- og tørrlasteskip.

2006-03-29 Tormod Ringdal
Kildehenvisning: Gunnar Christie Wasberg: FEMTI ÅR I KONKURRANSE OG FREMGANG, Aktieselskapet Tønsbergs Hvalfangeri 1907-1957

 • A/S Tønsbergs Hvalfangeri

  A/S Tønsbergs Hvalfangeri
 • A/S Tønsbergs Hvalfangeri

  A/S Tønsbergs Hvalfangeri
 • A/S Tønsbergs Hvalfangeri

  A/S Tønsbergs Hvalfangeri
 • A/S Tønsbergs Hvalfangeri

  A/S Tønsbergs Hvalfangeri

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
Congo ?? 1906 0 DS/FLK A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUCENTAUR 1883 1907 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
MATHILDE 1883 1907 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
VIKING 1 1908 1908 2 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
HUSVIK 1909 1909 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
TEIE 1882/04 1910 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
KNØL 1911/10 1911 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
ORWELL(1) 1897/07 1911 0 DS/FLK A/S Tønsbergs Hvalfangeri
RUGGEN 1911 1911 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
VIKING II 1914/9 1914 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
TEIE 1919/11 1919 0 MS A/S Tønsbergs Hvalfangeri
SPERM 1912/01 1919 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 1922/10 1922 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 1922/10 1922 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 2 1923/8 1923 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 1 1901/4 1923 0 DT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 1901/4 1923 0 DT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 3 1924/9 1924 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
FLEURUS 1919/8 1924 0 DS A/S Tønsbergs Hvalfangeri
WHALE 1897/07 1925 2 DS/FLK A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 4 1925/8 1925 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 5 1925/9 1925 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 6 1905/11 1925 0 DS/FLK A/S Tønsbergs Hvalfangeri
ORWELL(2) 1925/11 1925 4 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 7 (I) 1925/11 1925 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 7 (II) 1926/10 1926 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 8 1928/09 1928 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 9 1929/09 1929 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
TREFF 1925/03 1929 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 10 1930/07 1930 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 11 1931/10 1931 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
SVEND FOYN 1931/08 1932 3 DS/FLK Star Whaling Co., Ltd.
BUSEN 3 1949/09 1949 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 4 1949/10 1949 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 1 1936/10 1950 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 2 1936/10 1950 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
LINDE 1951/8 1951 0 MT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 5 1952/9 1952 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
TEIE 1937/09 1954 1 MT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 6 1941/7 1955 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
SOUTHERN BOXER 1950/04 1956 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
GRANE 1958/06 1958 0 MS A/S Tønsbergs Hvalfangeri
SOLE 1958/09 1958 0 MT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
HERCULES 1908/09 1908 1 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
TEIE 1937/09 1937 14 MT A/S Odd (A/S Thor Dahl)
BUSEN 6 1941/07 1946 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
EMS 1893/05 1912 2 SS/JFG A/S Rollo