Rederi: Chr. Salvesen & Co,

Tilbake til søk
Eier Chr. Salvesen & Co,
Etablert
Sted/By Leith, Scotland
Fylke Utlandet
Land Storbritannia
Formål

Hvalfangst og transport til lands og til vanns.

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Etter flere år som en av nord fangstens hovedaktører, vendte det skotsk-norske selskapet Chr. Salvesen & Co., Leith oppmerksomheten mot Syd-Georgia i 1907 og søkte de britiske koloni myndighetene om fangstkonsesjon og arealet for landstasjon, men fikk avslag selv om C.A. Larsens Buenos Aires registrerte selskap Argentina de Pesca (Grytviken) hadde fått offisiell lisens i 1906, og Sandefjord Hvalfangerselskap (Strømnes) og Tønsberg Hvalfangeri (Husvik Harbour) året etter - alle tre med fullverdige landstasjoner. I 1908 fikk Bryde & Dahl, Sandefjord lisens og bygde en mindre base på Godthul. Samme år fikk Kristiania selskapet Erling Lund & Co. lisens for Allardyce Harbour, dog uten å nyttiggjøre den.
          Imidlertid, i 1908 fikk Salvesen forespørsel fra kolonimyndighetene om å etablere hvalfangst på New Island, Falklandsøyene. Selskapet dannet sitt New Whaling Co. Ltd. og anla New Island stasjonen utstyrt med brukt materiell og prosessutstyr fra den nedlagte tyske Germania-stasjonen på Island. Lisens ble utstedt 25/1-1909.
          Senere i 1909 svingte The Colonial Office tvert om og ga Salvesen klarsignal til å etablere stasjonen Leith Harbour på nordsiden av Stromness Bay med tilhørende fangstkonsesjon for 2 hvalbåter. Ett av de gitte vilkår var at 100 % av hvalen skulle utnyttes. Samtidig oppnådde Salvesen sin Syd-Georgia konsesjon nr. 2 ved å overta Erling Lunds ubenyttede konsesjon. Som driftsselskap etablerte Salvesen The South Georgia Co. Ltd., (eid av Christian og hans tre sønner med en ¼ part hver), hvoretter Allardyce lisensen ble overført til Leith Harbour slik at 4 hvalbåter kunne benyttes på rasjonelt vis.
          Oppføringen av landstasjonen, tett innunder Mount Coronda, tok til straks transportskipene ankom den 13. september med teknisk utrustning fra H. Henriksens mek. Verksted i Tønsberg, samt bygningsmateriell. Under ledelse av bestyrer Henrik N. Henriksen kunne den etterlengtede stasjonen endelig bygges. Det første prosessutstyret besto av kjeler, presskoker, 36 kjøtt- og benkoker samt en guanofabrikk med 4 tørker. Med flenseplan, kaier, hvalbåtslipp og all bygningsmasse på plass antok stasjonen betydlige dimensjoner og kom snart til å bli hvalfangstshistoriens største landstasjon.
Hvalbåten SWONA med skytter Edmund Paulsen fra Veierland fikk æren av å levere den første hvalen på Leith Harbour. Den første fangstsesongens produksjon resulterte i moderate 15.314 fat av 527 hval og ga £ 3342 i driftstap. Mye pga. at et 40-talls arbeidere streiket i tre måneder før de ble hjemsendt. Første trinn av stasjonen sto ferdig i 1910 til en pris på £ 117.656, inntil da den største investeringen innen hvalfangstnæringen.
          Allerede i januar 1911 skjedde den første større ulykken da kjøttkokeriet og guanofabrikken ble ødelagt av et snøskred fra Coronda fjellet som for øvrig feide flere hus på sjøen.
Med Leith Harbour var Salvesen den desidert største aktør i hvalfangstnæringen. I sesongen 1910/11 var overskuddet hele £ 35.142 etter en produksjon på nær 50.000 fat.
          Driften ble ytterligere utvidet i 1915 da Salvesen la ned New Island stasjonen på Falklandsøyene og overførte en del prosessutstyr til Leith Harbour.
          Fangsten ga solide resultater i sesongene som fulgte, men stasjonen ble også rammet av uhell som da hjelpekokeriet S/S HORATIO den 11. mars 1916 brant på Leith Harbour, fullastet med 11.000 fat verdifull hvalolje klar for utskiping, og året etter da et jord- og steinskred faktisk begravde den første kirkegården på Jericho.
          I 1929 skjedde nok et snøskred fra det bratte Coronda fjellet, denne gang med fatal utgang ved at tre menn ble drept da raset knuste smia. En av de omkomne, den avholdte 1. smed Anders Jørgensen fra Eik i Slagen ble funnet med knust kropp over sin ambolt.
          Etter denne tragedien besluttet Salvesen å flytte den rasutsatte stasjonen lenger nord, vekk fra Jericho området. Under den legendariske bestyrer Leganger Hansen, også kalt ”Kælven” og ”The King of South Georgia”, som overtok bestyrerjobben etter Henriksen i 1921, ble resultatet en rasjonell og up to date landstasjon med nye verksteder, bygninger og boliger, - så og si identisk med hva som i dag ennå måtte stå tilbake – men nå i form av sørgelige ruiner etter et skotsk-norsk maritimt industrieventyr av dimensjoner.
          ”Nye” Leith Harbour: Flenseplan, prosessinstallasjoner, kjeleanlegg og lagertanker for hvalolje i søndre del. På den sentrale delen langs kaianleggene og opp mot åsen i vest lå en stor konsentrert bygningsmasse bestående av verksteder, drifts- og lagerbygninger gjennomskåret av såkalte Pig Street, industrisamfunnets ”hovedgate”. Opp mot åsen lå boligbrakkene i spredt formasjon samt bl.a. gartneri og pumpestasjon. Nær hovedkaia Coronda Pier, lå det sosiale og administrative sentrum med bestyrervilla, kontorer, messer, bibliotek, tollbod, hospital og de nordligste boligbrakkene m.m. På Jericho, det flate området lengst nord innerst i bukten lå hoveddelen av den opprinnelige stasjonen. Fra tidlig på 1930-tallet benyttet som lagerplass for utslitt stasjons- og skipsmateriell.
          Utenfor selve stasjonsområdet ligger den nye kirkegården med sine 57 graver, men også kino, fotballbane, hoppbakke osv. samt damanlegg.
Stasjonens 10 boligbrakker hadde en maks. kapasitet på ca. 500 køyeplasser med normal enkel standard.
          I 1931 ble tankkapasiteten utvidet ved at The South Georgia Co. Leide tankanlegget på den nylig nedlagte nabostasjonen Strømnes. Salvesen kjøpte for øvrig stasjonen i 1945 primært for bruk som reparasjonsbase. Fra 1936 ble kapasitet ytterligere øket ved at utstyr, tanker og brakker ble flyttet fra Prince Olav Harbour (erhvervet 1934) til Leith og Strømnes.
          Mannskapene: Fra stort sett norsk bemanning de første sesongene, kom skotter og shetlendere etter hvert til å utgjøre en betydelig andel av mannskapet. En av de mer kjente nordmann blant mannskapene var en ung Nøtterøygutt med jobb i guanofabrikken på 30-tallet; Trygve Bratteli, senere norsk statsminister.
          Etter stadige forbedringer og moderniseringer opp gjennom årene, og etter sammenhengende drift siden 1909, kun avbrutt av opplagssesongen 1932/33 og i tre krigssesonger, besluttet Salvesen å stenge stasjonen etter sesongen 1960/61 pga. avtagende fangst. I påvente av mulig bedre tider holdt vedlikeholds mannskaper stasjoner og fangstflåte intakt.
          Anlegget ble leid ut til japanske Nippon Suisan Kaisha fra 1963 til 1967. I 1965 trakk japanerne seg imidlertid ut grunnet ikke regningssvarende drift.
          Som epilog kan nevnes at Salvesen kjøpte opp Grytviken og Husvik Harbour i 1969 og disponerte derved samtlige landstasjonene på Syd-Georgia før alt ble tilbakeført britiske myndigheter i 1992. Derfor var selskapet sterkt berørt av den argentinske invasjonen i 1982. Et par år tidligere hadde Salvesen inngikk kontrakt med argentinske skraphandlere om å fjerne prosessutstyr fra Leith, Strømnes og Husvik. I mars 1982 ankom det argentinske ”rivningsmannskapet” Leith Harbour med et marineskip uten å melde fra om ankomsten til øyas magistrat. Til overmål heiste de det argentinske flagget på stasjonen. Kort tid etter ankom nok et argentinske krigsskip og ilandsatte tropper og krigsutstyr.
          ”Thus started the Falklands War”, skriver den daværende kompanisjefen Sir Gerald Elliot i sin bok utgitt 1998.
          I dag er Leith Harbour i ferd med å gå fullstendig til grunne. Ilandstiging på den engang så veldrevne stasjonen er totalforbudt av kolonimyndighetene pga. rasfare og asbeststøv. På stasjonsområdet er stedene der Hansen og Nilsen, Smith og Jones holdt til, overtatt av sjøelefanter og pelssel. I tillegg er er hele området infisert av et ukjent antall rotter.

Ulf W. Gustavsen, august 2008

Kilder: Den moderne hvalfangsts historie, bind 2, J. N. Tønnessen 1967
A Whaling Enterprise -Salvesen in the Antarctic, Gerald Elliot 1998
Syd Georgia –eventyrernes øy, Arild Pettersen 1999
Leganger Hansen –og legatene, Tore Asplin 1998

 • Chr. Salvesen & Co,

  Chr. Salvesen & Co,
 • Chr. Salvesen & Co,

  Chr. Salvesen & Co,
 • Chr. Salvesen & Co,

  Chr. Salvesen & Co,
 • Chr. Salvesen & Co,

  Chr. Salvesen & Co,

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
1936 0 DS/FLK Chr. Salvesen & Co.
ARCTIC 1899 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
DELPHIN 1899 0 SS/SK Chr. Salvesen & Co.
IMMANUEL 1882 1899 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
MINERVA 1899 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
ISAFOLD 1904 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
KAP NORD 1903 1904 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
REYKJAVIG 1904 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
BUSTA (I) (LH-96) 1906 1906 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
FOULA (I) 1906/10 1906 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
LINGA 1907/08 1907 1 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
VAILA 1907 1907 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SWONA (I) 1908/05 1908 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
CORONDA (I) 1892/05 1908 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SEMLA (1) 1909/02 1909 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
BURRA 1909 1909 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
JAMES TURPIE 1881/10 1909 0 DS Chr. Salvesen & Co.
GLENGOWAN 1895 1909 0 LEKT Chr. Salvesen & Co.
SCAPA (1) 1910 1910 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SILVA (1) 1910 1910 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SONJA (1) 1910/03 1910 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
BUSTA (II) 1910/05 1910 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
FOULA (II) 1910/05 1910 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
HERMA 1910/05 1910 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
NORTH SANDS 1910 0 DS Chr. Salvesen & Co.
HORTA 1911 1911 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
HIRPA 1911 1911 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
HANKA 1911/5 1911 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
IMBERHORNE 1882 1911 0 Sail Chr. Salvesen & Co.
HORATIO 1892/07 1911 0 DS/FLK Chr. Salvesen & Co.
COLUMBUS 1896/01 1911 0 DS Chr. Salvesen & Co.
NEKO 1911 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SAIMA (1) 1912/5 1912 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SEDNA 1912/05 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SITKA 1912/06 1912 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SYMRA 1912/07 1912 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SEPTA 1883 1915 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
PENTAUR 1915 0 DS Chr. Salvesen & Co.
GUN VI 1916/10 1916 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SHOVA 1912/10 1916 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SIRDA 1913/01 1919 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SPICA 1919 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
GOUKAMA 1913 1919 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
KNYSNA 1913/02 1919 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SUIZA 1912/02 1919 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
GUN 7 1919/08 1921 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SEVILLA 1900/04 1922 0 DS/FLK Chr. Salvesen & Co.
CORONDA (II) 1899/01 1922 13 DS Chr. Salvesen & Co.
SCAPA (2) 1924/1 1924 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SILVA 1924/01 1924 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SONJA (2) 1924/02 1924 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SEMLA 1924/05 1924 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUSA 1924/10 1924 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SAIMA 1924/5 1924 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SWONA (III) 1925/08 1925 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOIKA 1925/08 1925 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOTRA 1925 1925 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SARAGOSSA 1925 0 DS/FLK Chr. Salvesen & Co.
SPINA 1926/03 1926 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SIGNA 1926/03 1926 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SPOSA 1926 1926 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SHILA 1926/03 1926 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
AUDAX 1915/11 1927 0 DT Chr. Salvesen & Co.
STINA 1928 1928 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SULLA 1928 1928 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SEVRA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SHERA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
STEFA 1929/03 1929 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SVEGA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SHUSA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SLUGA 1929 1929 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SUKHA 1929/07 1929 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SUMBA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SHIKA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SILJA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SIRRA 1929/09 1929 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
STORA 1929 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SHOMA 1929/09 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SALVESTRIA 1913/11 1929 3 DS/FLK The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOURABAYA 1915 1929 4 DS/FLK Chr. Salvesen & Co.
SJOA 1911/10 1929/05 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SARNA 1930 1930 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SVANA 1930 1930 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SABRA 1930 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
BOUVET 1 1930/08 1932 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
BOUVET 2 1930/08 1932 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
BOUVET 3 1930/09 1932 2 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
BOUVET 4 1930/09 1932 2 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
PEDER BOGEN 1925/06 1933 2 DS Chr. Salvesen & Co.
HAV 1931/03 1935 5 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SALUTA 1906/03 1935 3 DS Chr. Salvesen & Co.
SAHRA 1936/10 1936 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SANTA 1936/10 1936 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SARKA 1936/10 1936 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SATSA 1936/11 1936 2 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
STROMBUS 1900/01 1936 2 DS/FLK The Sevilla Whaling Co.Ltd
SUBRA 1916/10 1936 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SONDRA (I) 1937/10 1937 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SORSRA 1937/10 1937 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOLVRA 1937/10 1937 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOBKRA 1937/11 1937 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SIGFRA 1937/09 1937 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SIMBRA 1937 1937 10 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
CACHALOT 1911 1939 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
MORELOS 1912 1939 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
RIO SAMA 1909 1939 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SVEND FOYN 1931/08 1940 5 DS/FLK The South Georgia Co. Ltd., Leith
SOUTHERN CHIEF 1926 1941 1 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN WAVE 1925/07 1941 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN EMPRESS 1914/02 1941 0 DS/FLK Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN SPRAY 1925/07 1941 1 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
HMS SOUTHERN FIELD (FY-1790) 1929/09 1941 0 DS/HVB British Admiralty (RN)
SOUTHERN STAR 1930/08 1941 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
HMSAS SOUTHERN SEA (T 470) 1936/05 1941 2 DS/HVB British Admiralty (RN)
HMSAS SOUTHERN MAID (T-27). 1936/06 1941 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN BREEZE 1936/06 1941 0 DS/HVB British Admiralty (RN)
SOUTHERN BARRIER 1936/8 1941 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
HMS SOUTHERN PRIDE (K 249) 1936/12 1941 0 DS/HVB British Admiralty (RN)
SOUTHERN GEM 1937/10 1941 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
EMPIRE CHIEF 1897/08 1946 0 DS/FLK Chr. Salvesen & Co.
CHARCOT 1923/09 1944 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN STRIFE 1945/08 1945 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN TRUCE 1945/09 1945 4 DS/HVB The South Georgia Co Ltd, Port Stanley, Falkland Islands
SOUTHERN WHEELER 1945/11 1945 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN WILCOX 1945/12 1945 3 DS/HVB The South Georgia Co. Ltd., Leith
SOUTHERN VENTURER 1945/10 1945 10 DS/FLK Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN COLLINS 1942 1945 2 DT The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN HARVESTER 1946 1946 12 DS/FLK The South Georgia Co Ltd, Port Stanley, Falkland Islands
SOUTHERN SOLDIER 1946/10 1946 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
EMPIRE UNITAS 8 1937/08 1946 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
WESTERNLAND 1918 1946 0 DS The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
POLAR CHIEF 1897/08 1946 0 DT Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN OPAL 1941/07 1946 0 DS Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN SAILOR 1945/09 1945 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
EMPIRE JANUS (SOUTHERN MAIN) 1946(WM003) 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN MAIN 1944 1947 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN LOTUS 1942/05 1947 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
POLAR MAID 1914 1947 0 DT Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN RAVEN 1918/11 1947 0 TS Chr. Salvesen & Co.
EMPIRE UNITAS IV 1914 1947 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
EMPIRE UNITAS V 1914 1947 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN GARDEN 1919 1947 0 DS Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN LILY 1941 1948 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN BROOM 1941/05 1948 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN PAUL 1944 1948 0 MS Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN LUPIN 1941 1948 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN LARKSPUR 1940 1948 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN PETER 1944 1948 0 MS Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN FLYER 1948 1948 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN FOSTER 1948 1948 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN EnglandAR 1940/09 1948 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN LAUREL 1941 1948 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN ATLANTIC 1938/01 1948 0 DT Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN BRIAR 1948 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN RIDER 1949 1949 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN RANGER 1949 1949 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN ROVER 1949/09 1949 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN RUNNER 1949 1949 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN GAMBLER 1950 1950 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN GUIDER 1950 1950 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN ACTOR 1950/09 1950 5 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN ANGLER 1950 1950 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN ARCHER 1950 1950 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN AUTHOR 1950/10 1950 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN ACTOR 1950/09 1950 13 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN HUNTER 1951/05 1951 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN HARPER 1951/06 1951 4 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN JESTER 1950/11 1952 7 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN JOKER 1951/11 1952 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SISTRA 1937/08 1954 4 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN SATELLITE 1955 0 MT Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN BOXER 1950/04 1960 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN TERRIER 1941/07 1960 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN SETTER 1948 1960 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN SPRINGER 1948/11 1961 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
NEW SEVILLA 1900/12 1930 3 DS/FLK Anders Jahre og A. P. Møller, København
BOUVET 1 1930/08 1930 2 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
BOUVET 2 1930/08 1930 1 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
BOUVET 3 1930/09 1930 0 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
BOUVET 4 1930/09 1930 1 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
POLAR CHIEF 1897/08 1927 2 DS/FLK Anglo-Norse Co. Ltd. A/S
SOUTHERN BOXER 1950/04 1956 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
SOUTHERN FOAM 1926/09 1926 2 DS/HVB Southern Whaling & Sealing Co.
SOUTHERN SHORE 1928/08 1926 0 DS/HVB Southern Whaling & Sealing Co.
HMS SOUTHERN FLOWER (FY 332) 1928/10 1928 1 DS/HVB Southern Whaling & Sealing Co.
SEVILLA 1900/04 1929 2 DS/FLK I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
HMS SOUTHERN FIELD (FY-1790) 1929/09 1946 0 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
SILVA 1924/02 1929 3 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SOUSA 1924/10 1929 4 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SAIMA 1924/05 1929 3 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SISTRA 1937/08 1946 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
LINGA 1907/08 1921 1 DS/HVB A/S Congo
MORELOS 1912/04 1912 1 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
SHOVA 1912/10 1912 1 DS/HVB Aktieselskapet Odd
PEDER BOGEN 1925/06 1925 3 DS Hvalfanger-A/S Vestfold
ALBATOS 1921/11 1921 0 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
DIAZ 1906 1928 2 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
SOUTHERN JESTER 1950/11 1951 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
SEPTA 1883 1907 2 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
SOUTHERN JOKER 1951/11 1951 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
SOUTHERN TERRIER 1941/07 1947 4 DS/HVB United Whalers Ltd
GUN 4 1911/10 1911 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
SOUTHERN SETTER 1948/10 1948 3 DS/HVB United Whalers Ltd
SOUTHERN SPRINGER 1948/11 1948 1 N. R. Bugge
DIAS 1906/02 1922 3 A/S Sandefjord Trålfiskeselskap, Sandefjord
   
https://www.lardex.net