Rederiselskap: A/S Ørnen (Chr. Christensen) Tilbake til søk
Eier Chr. Christensen
Etablert 1903-01-22
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

Hvalfangst på kysten av Nord-Norge. Senere utvidet til Syd-Shetland (antarktis)

I 1903 ble A/S Ørnen stiftet. I protokollen er det anført: «Aktieselskapet «Ørnen» stiftes med en foreløpig Aktiekapital af Kr. 85.000 – Otti Fem Tusinde Kroner – med det Formaal at drive Hvalfangst med Hvalbaad «Ørnen iaar ved Finnmarken med eventuel Assistance af Slæbebaad. Hvis et Dampskib indkjøbes til Indredning til et flytende kogeri med Fangst ved Bjørnøen, Spitsbergen eller andetsteds bliver Aktiekapitalen den dobbelte nemlig Kr. 170.000»
Styret bestod av Chr. Christensen, Kamfjord og Thor Dahl. Selskapet ble registrert 22/01-1903. Dette var det første gang i norsk hvalfangsthistorie at man dannet et selskap med sikte på kjøp av et flytende kokeri.

Aksjeselskapet «Ørnen», Sandefjord.(Fra 1923)

Stiftet: 11. desember 1903. Ble i 1912 sammensluttet med A/S «Nor»

Disponent
Tidligere navn

I 1903 ble A/S Ørnen stiftet. I protokollen er det anført: «Aktieselskapet «Ørnen» stiftes med en foreløpig Aktiekapital af Kr. 85.000 – Otti Fem Tusinde Kroner – med det Formaal at drive Hvalfangst med Hvalbaad «Ørnen iaar ved Finnmarken med eventuel Assistance af Slæbebaad. Hvis et Dampskib indkjøbes til Indredning til et flytende kogeri med Fangst ved Bjørnøen, Spitsbergen eller andetsteds bliver Aktiekapitalen den dobbelte nemlig Kr. 170.000»
Styret bestod av Chr. Christensen, Kamfjord og Thor Dahl. Selskapet ble registrert 22/01-1903. Dette var det første gang i norsk hvalfangsthistorie at man dannet et selskap med sikte på kjøp av et flytende kokeri.
Overlater roret til sin eldste sønn Søren L. Christensen som var disponent  for A/S Ørnen i 1912 og fre til A/S Thor Dahl overtok midlertidig fra rundt 1928 til 1936 da A/S Thor Dahl gikk inn som fullverdig disponent.

Aksjeselskapet «Ørnen», Sandefjord.(Fra 1923)

Stiftet: 11. desember 1903. Ble i 1912 sammensluttet med A/S «Nor»
Formål: Hvalfangst og dermed i forbindelse med stående virksomhet innen flytende kokerier og/eller fabrikker i land.
Sesong: November - april.
Fangstfelt og Konsesjonenes varighet: Syd Shetland — fornyes årlig.
Direktion: Direktør O. Wegger, formann. Skipsreder H. A. Christensen. Skips-reder A. D. Christensen. Direktør C. E. Nielsen, Drammen og disiponenten.
Disponent. Søren L. Christensen. Telegramadresse: Søren, Sandefjord.
Aksjekapital: Kr. 5.000.000, fullt innbetalt. Utvidet 5. april 1909 fra kr. 250.000 til kr. 500.000 ved utstedelse av nye aksjer til pari kurs. 1. desember 1912 ble selskapet slått sammen med A/S «Nor», hvis Aksjekapital var kr. 550.000. Ved sammenslutningen fordoblet begge selskaper sin aksjekapital ved utstedelse av 100% i friaksjer og samtidig ble der tegnet nye aksjer til et beløp av kr. 400.000, således at aksjekapitalen ble kr. 2.500.000. Utvidet sept. 1920 til kr. 5.000.000 ved at man av årets overskudd har tilført aksjekapitalen kr. 2.500.000 og derfor oppskrevet aksjene med 100%.

1922/23 - Selskapets fangstflåte bestod i sesongen av kokenierne FALK og ØRN II med hvalbåtene HAUKEN II, GRIB II, KLO II, NEB II, GVAS og HAVØRN II.

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
ADMIRALEN 1904/12 1903 1909 5 DS/FLK A/S Ørnen (Chr. Christensen)
VESTERLIDE 1872/09 1904 1910 1 SS/FLK A/S Ørnen (Chr. Christensen)
HAUKEN 1904 1904 1912 3 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
GRIB 1907/09 1907 1911 4 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
ØRN 1882/09 1909 1913 6 DS/FLK A/S Ørnen (Chr. Christensen)
HAVØRN 1910/8 1910 2 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
GRIB II 1911/09 1911 1929 1 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)