Rederiselskap: Aktieselskapet Normanna Tilbake til søk
Eier A/S Normanna
Etablert 7918
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

1913 – Hvalfangst ved Syd-Orkenøyene. Konsesjonen må fornyes hvert år. Sesongen varte fra desember til mars.
1914 – Fanger også på feltene ved Syd-Shetland.

Disponent
Tidligere navn

1911 - I 1911 hadde selskapet en nettoinntekt på 46.223.
1912 - Aksjekursen var 105% i 1912.
1913 – Aksjekursen falt til 45% i 1913.
1913/14 – Haldor Virik var administrerende direktør. Albert Grøn var tillitsmann.
Aksjeselskapet hadde en aksjekapital på kr. 500.000. Fullt innbetalt.
Selskapets overskudd etter sesongen 1913/14 ble kr. 133.738.
Selskapets eiendeler var kokeriet NORMANNA (4.300 tdw, bygget i 1885) med tankkapasitet på ca 11.000 fat hvalolje, samt hvalbåtene NORMANN I (bygget 1910) og NORMANN II (bygget i 1893). Samlet bokført verdi var kr. 550.000.
Selskapet hadde også mottatt en bergingslønn for skipet DS CAN ALPINE.
1914/15 – I styret sitter adm. direktør Haldor Virik, konsul Lars Christensen og skipsreder Albert Grøn. Alle Sandefjord. Albert Grøn er tillitsmann.
Aksjekapitalen er den samme.
Selskapets eiendeler er økt med et innkjøpt fartøy. Hvalbåten RAVN (bokført verdi kr. 135.000) med lisens for fangst rundt Orknøyene.
I 1914 utvides fangstområdet til også å gjelde Syd-Shetland.
Selskapets overskudd etter sesongen 1914/15 ble kr. 187.690.
1915/16 – Regnskapsåret avsluttes etter endt sesong. Nettofortjenesten ble kr. 11.711.
I styret finner man Haldor Virik, Ole Wegger og Albert Grøn.
Aksjekursen 1915 var i 62,5%. I januar 1916 var kursen nådd 165% og endte opp i 280% i august.
1917 – Selskapets eiendeler var i 2 hvalbåter. Kokeriet ble torpedert og sank 22/02-1917. Hun var satt i fraktfart og var på vei fra Savannah, Georgia, USA til Stavanger med en last fosfat.

Kilde: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

 

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
NORMANN II 1908 1908 1913 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
NORRØNA II 1911/04 1913 1914 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap