Rederiselskap: The Norwegian-Canadian Whaling Co. A/S

Tilbake til søk
Eier Haldor Virik
Etablert 1911-05-20
Sted Sandefjord,Virik
Land Norge
Formål

1913 – Hvalfangst og foredling. Fangstfeltet var i St. Lawrence bukten, Canada. Av konsesjonen gjenstod 17 år.
            Sesongen var fra mai til oktober.
1915 – Fra dette året inngår også selfangst.

Disponent
Tidligere navn

1913 – I styret finner man konsul F. Bugge som formann, skipsreder Willy Gørrisen (nestformann), disponent H. Henriksen, grosserer Morten Lind og skipsreder Joh. Ludwig Mowinckel.
Aksjekapitalen ble utvidet 01/07-1913 fra kr. 400.000 til kr. 438.000.
Selskapets eiendeler bestod av landstasjonen i Labrador. Samt hvalbåtene GRIB (141 brt, bygget 1907) og HAUKEN (121 brt, bygget i 1904). Samlet bokført verdi var kr. 430.000.
Driftsresultatet fro 1911 ga et overskudd på kr. 3.465. I 1912 ble det et underskudd på 55.014. 1913 ble underskuddet kr. 18.424.
1914 – I styret sitter grosserer Morten Lind som formann, skipsreder Willy Gørrissen, disponent Harald Henriksen, skipsreder Joh. Ludwig Mowinckel og konsul Aug. Fosse.
Aksjekapitalen var høynet til kr. 500.000.
Hvalbåtene var de samme, men i tillegg er kommet selfanger JACOBSEN og NJØRD.
Driftsresultatet for 1914 ble et overskudd på kr. 7.855, det første siden 1911.
1916 – Under likvidasjon ved Aug. Fosse, Trondheim

Kilde: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
GRIB 1907/09 1907 1911 4 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
   
https://www.lardex.net