Rederiselskap: A/S Sandefjords Hvalfangerselskap Tilbake til søk
Eier Hvalfanger-A/S Sandefjord
Etablert 1906-08-30
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

Hvalfangst rundt Syd Georgia. Konsesjonen hadde 21 årig varighet fra 01/01-1908. Sesongen var lagt til hele året, serlig i tiden november til mai.
Sesongen varer normaalt fra oktober til juni.

Disponent
Tidligere navn

1906 – Selskapet ble dannet av Peder Bogen. Selskapet mister sitt første kokeri, FRIDTJOF NANSEN før det kom i fangst. Hvalbåtene SUDERØ og NORRØNA I måtte returnere til Norge.
1907 Nytt kokeri er fremskaffet og døpt FRIDTJOF NANSEN (II). Kokeri og hvalbåtene SUDERØ og NORRØNA I deltar i fangsten fra Strømnes i sesongen 1907/08.
1908 Fangsten avsluttes 15/03. Resultatet for flåten var rundt 8.000 fat hvalolje
1911 - Driftsoverskudd i sesongen 1910/11 ble kr. 710.171. I 1911 ble det gitt et bidrag på kr. 2.000 til Roald Amundsens polarekspedisjon.
1912 – Driftsoverskudd i 1911/12 sesongen ble kr. 329.623.
1913 – Som tilsynsmenn var Albert Grøn, P. Mortensen og A. J. Freberg.
Aksjekapitalen var utvidet fra kr. 400.000 til kr. 800.000 fra 31/01-1913.
Selskapets eiendeler bestod av landstasjon med spekk kokeri og kjøtt kokeri.
Fartøyer var kokeriet FRIDTJOF NANSEN (2.190 tdw, bygget 1881) og seilskip/kjøtt kokeriet FULWOOD (2.176 brt, bygget 1881). Hvalbåter var HERKULES (158 brt, bygget 1908), SAMSON (156 brt, bygget 1908) og NORRØNA II (170 brt, bygget 1911)(Regnskapet for 1912 viser at NORRØNA II var leiet for kr. 13.500.).
Driftsoverskudd for sesongen 1912/13 ble kr. 325.682.
1913/14 – Styret er uendret. Regnskapet gjøres opp etter avslutning av sesongen.
Eiendeler var kokeriene FRIDTJOF NANSEN og FULWOOD. 3 hvalbåter og 2 transportskip.
Driftsoverskudd for sesongen 1913/14 ble kr. 202.173.
1914/15 – Driftsoverskudd var kr. 650.168.
1914 - Peder Bogen døde 13/08-1914
1916 – Aksjekapitalen utvidet 29/01-1916 fra kr. 800.000 til 1.200.000. Aksjene ble fordelt med en ½ part på hver av selskapene Norrøna og Suderø, og ble fordelt blant aksjonærene i selskapene. Samtidig ble aksjekapitalen i selskapene Norrøna og Suderø nedskrevet til 1/5 del av daværende aksjekapital. Henholdsvis kr. 105.000 og kr. 180.000, som samsvarte med i den i fangsten på nordfeltene Shetland og Færøyene nedlagte kapital.
Hvalbåt NORRØNA I innleid for kr. 22.000.
Regnskapet ble avsluttet pr. 31/08-1916.
Selskapets eiendeler var en landstasjon og tre hvalbåter, samt ½ part i trankokeriet på Kjøbmanndskjær.

Kilde: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
FRIDJOF NANSEN II 1881/08 1907 1914 1 DS A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
HIDALGO 1912/04 1914 1 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
NORRØNA II 1911/04 1913 1914 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
FRITJOF NANSEN 1885 1906 0 A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
FRIDJOF NANSEN II 1881/08 1907 0 A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
SAMSON 1908/08 1908 1920 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
HERCULES 1908/09 1908 1914 1 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
NORRØNA II 1911/04 1913 1914 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap