Rederiselskap: Hvalfanger-A/S Sydhavet

Tilbake til søk
Eier Hvalfanger-A/S Sydhav
Etablert 1910
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

Stiftet 30te juli 1908. Formål var hvalfangst. Fangstfelt og konsesjonens varighet var Syd-Shetland i Sydishavet med fornyes for hvert åt. Sesongen vart fra november til mars.

Disponent
Tidligere navn

Hvalaktieselskabet Sydhavet - The Southern Whaling Co.Ltd. Et av de mange selskaper som ble etablert av Peder Bogen. og drevet av Peder Bogen som disponent.
A/S Sydhavet hadde et lite kokeri som het SVEND FOYN. Dette ble solgt i 1915. I 1913 går Peder Bogen til innkjøp av kokeriet JOHAN BRYDE av selskapet A/S Østkyst (Johan Bryde), Sandefjord. Kokeriet ble omdøpt SVEND FOYN I. Selskapet ble etter Peder Bogens død i 1914 overtatt av Johan Rasmussen og Alex. Lange som disponenter i rederiet firma Peder Bogen. A/S Sydhavet avsluttet sitt engasjement i hvalfangsten på kysten av Angola etter endt sesong i 1914. Fra 1923 het disponentfirmaet Johan Rasmussen & Co. I ledelsen satt Johan Rasmussen og Torger Moe, Sandefjord.

  • Hvalfanger-A/S Sydhavet

    Hvalfanger-A/S Sydhavet
  • Hvalfanger-A/S Sydhavet

    Hvalfanger-A/S Sydhavet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
GRAHAM 1912/10 1912 1914 0 DS/HVB Hvalfanger-A/S Sydhavet
FREY 1908/10 1908 1912 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Sydhavet
FRIGG 1908/10 1912 1915 2 DS/HVB Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
SVEND FOYN I 1894/05 1914 1934 10 DS/FLK Hvalaktieselskabet Sydhavet - The Southern Whaling Co.Ltd
   
https://www.lardex.net