Rederiselskap: Hvalfangeraksjeselskapet A/S "Blaahvalen" Tilbake til søk
Eier Leif Bryde
Etablert 1924-03-06
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

Formålet med selskap og fartøy var fangst av sel og hval, samt fraktfart. Fangstfeltene var Jan Mayen, Spitsbergen og Vest-Grønland. Sesongen var fra mai til september.

Disponent
Tidligere navn

A/S Blaahvalen (A/S Leif Bryde) ble stiftet 06/03-1924 og registrert 07/06. I representantskapet var overrettssakfører Anders Jahre (ordfører), skipsreder Ingvald Bryde, konsul Rud. Hinsch, grosserer Hans Sperre og verkseier S. Numme. Disponent og fangstbestyrer var Leif Bryde (bror av Johan Bryde)
Selskapet kjøper fartøyet for NOK 90.000 og det omdøpes RAGNHILD BRYDE. I tillegg innleies 2 hvalbåter. 
RAGNHILD BRYDE fanget ved Jan Mayen og Grønland med 2 innleide hvalbåter. Hvalbåtene NORRØNA II (reg.nr.V-5-S) og KOLOMBUS (reg.nr.V-6-S).
Fangststopp i 1924 grunnet konflikt med de Grønlandske kolonimyndigheter om vannfylling. Da ekspedisjonen ikke kunne bli ferdig så tidlig at den kunne nå feltet ved Kamtsjatka i 1924 i den beste sesong, juni—oktober, skaffet selskapet seg lisens for fangst på vestkysten av Mexico og tok stasjon i Magdalena Bay med Leif Bryde som bestyrer.
Solgt til Hvalfanger A/S Mexico (Lars Thorsen), Sandefjord i 1925 og oppgraderes til hvalfangst. Omdøpt MEXICO

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
RAGNHILD BRYDE 1918/01 1924 1926 1 DS/FLK Hvalfangeraksjeselskapet A/S "Blaahvalen"
NORRØNA II 1911/04 1913 1914 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
NORRØNA II 1911/04 1913 1914 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap