Rederiselskap: A. C. Gogstad 1830- 1901

Tilbake til søk
Eier A. C. Gogstad
Etablert 1830 ?
Sted Sandefjord, Freberg
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
GANGEROLF 1856 Lahelle 1856 1883 0 SS/BRK A. C. Gogstad 1830- 1901
JARLEN 1857 Lahelle 1857 1867 0 SS/FRG A. C. Gogstad 1830- 1901
STÆRKODDER 1858 1858 1860 1 SS/BRG A. C. Gogstad 1830- 1901
ST. OLAF 1848 1862 1863 0 SS/BRK A. C. Gogstad 1830- 1901
VIDAR 1870 1870 1872 0 SS/BRG A. C. Gogstad 1830- 1901
METEOR 1864 Karlskrona 1871 Hamburg 1875 1 SS/SKB A. C. Gogstad 1830- 1901
GOGSTADS MINDE 1834 Lahelle 1834 1854 1 SS/BRK Ole Nielsen d. e. 1769-1814
ST. OLAF 1848 1862 1863 0 SS/BRK A. C. Gogstad 1830- 1901
APOLLO 1854 Vegesack 1867 1900 0 SS/BRK Ole Nielsen d. y. 1828-1912
GREV MANDERSTRØM 1869 Lahelle 1869 1869 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
ØRNEN 1856 1856 Liverpool 1877 0 SS/BRK Ole Nielsen d. y. 1828-1912
KAMFJORD 1881/05 Lahelle 1881 1882 2 SS/BRK Johan Bryde
   
https://www.lardex.net