Rederiselskap: Sandefjord Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord

Tilbake til søk
Eier Firma Peder Bogen
Etablert 1906-08-30
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

Hvalfangst samt fraktfart

Disponent
Tidligere navn

A/S Sandefjords Hvalfangerselskap, Sandefjord
Stiftet: 30. august 1906.
Telegramadresse: Hvalfangst, Sandefjord.
Formål: Hvalfangst samt fraktfart.
Fangstfelt og konsesjonens varighet
: Syd-Georgia. — Utløper 1928.
Sesong
: Oktober-juni.

Representantskap: A. J. Freberg. Olaf Hanssen. Joh. Gmeiner.
Disponenter: Johan Rasmussen og Alex. Lange.
Aksjekapital: Kr. 1.200.000, fullt innbetalt.
Aksjene: Kr. 250, fullt innbetalt, navnaksjer med kupons. Kupon 4 gjaldt 27 % reguleringsutbytte pr. 22. nov. 1920.
Stemmerett: En stemme pr. aksje. Høyst 400 stemmer.
Selskapets anlegg består av
: Stasjon i land (spekkokerier, kjøttkokeri og guanofabrikk bokført for kr. 325.000. ½ andel av trankokeri i Kjøbmandsskjær bokført Verdi kr. 20.000 samt l fangstbåter
A/S Sandefjords Hvalfangerselskap, Sandefjord. ble september 1920 sammensluttet med Hvalfangerselskapet Ocean A/S. Larvik under navnet Hvalfangerselskapet «Vestfold», Sandefjord

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
NORRØNA II 1911/04 1913 1914 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
FULWOOD 1885/10 1910 England 1914 3 SS/FRG Peder Bogen, Sandefjord
   
https://www.lardex.net