BALDER
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Brigg
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Uddevalla
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1850 Uddevalla
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Solgt til Antwerpen til utlandet i 1867.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Skipsfører:

O. Jacobsen 1856
L. Løwe 1864
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Seilskipsregister V/Petter Malmstein
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå