SKN FREMAD

Tilbake til søk
FREMAD
Nasjonalitet
Norge
Off nr 51892
Kallesignal HNDL MTNP
Byggeår 1871
Leveringsmåned September
Byggenr 2
Bruttotonn/BT 122
Nettotonn/NT 106
Kilolast 60
Skrog LOA 27,31 M
Bredde 6,61 M
Dypgående 3,04 M
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Sel og bottlenosefanger
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, skonnert m/treskrog
Maskin-/motorbygger Seil
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1919 - 1922
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1871 Bygget som skonnert FREMAD av Rødsverven (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandeherred (Sandefjord) for Chr. Christensen (II), Framnæs.
1889 Solgt til A/S Oceana (Chr. Christensen (II), Framnæs, disponent). Satt inn i bottlenose fangst.
1898 Disponentansvaret overlates Johan Bryde, Sandefjord. Chr. Christensens svigersønn
1905 Disponent ansvaret overlates Jean B. Linaae.
1909 A/S Oceana avvikles 20/12-1909. De 6 skip som var igjen: ARIES, CITO, FRANKLIN, FORTUNA, FREMAD og HERTHA, samt Gonvig Trankogeri ble da overtatt i 1910 for kr. 215 000 av et nytt A/S Oceana (18/01-1910) med Haldor Virik som disponent.
1913 Solgt til nye eiere i Langesund (?).
1915 Fremdeles eiet av A/S «Oceana» (Haldor Virik), Sandefjord ifølge Norges Handelsflåte 1915. Benyttet som selfanger.
1917 Bygd om til motordrift. Innsatt en to-sylindret 2-takt råolje motor på 80 BHK. Syl. dim.: 13″ x 13,4″ bygd av J & C. G. Bolinders mek. Verkstads Aktiebolag, Stockholm i 1917.
Nye målinger: 147 brt, 93 nrt. L: 92,6’ – B: 21,9’ – D: 10,8’
1919 Registrert med Kr. Lorentzen, Sandnessjøen som eier. Omdøpt MAIROSEN.
1922 Solgt til A/S Mairosen (Conrad Marthinsen & Co., Fonnes), Bergen
1935 I følge DnV reg 1935 oppført som MAIROSEN, fremdeles med A/S Mairosen (C. Marthinsen & Co), Bergen som eiere.
1938 Sank etter grunnstøting i Korsfjorden i januar. Hun het da MAIROSEN og hørte hjemme på Fonnes, Bergen.
1939 Solgt til Skibs-A/S Verma (Bjarne Gundersen), Oslo.
1940 Brant i Trondheim 16/06. etter antennelse av bensingass fra tomfat.
Fartøyet sank dagen etter og ble kondemnert

1871 Built as schooner FREMAD by Rødsverven (later A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Chr. Christensen (II), Framnæs.
1889 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen (II), Framnæs, manager). Served as a bottlenose catcher.
1898 As manager Johan Bryde, Sandefjord.
1905 Jean B. Linaae take over as manager.
1909 A/S Oceana liquidated on 20/12-1909. The 6 remaining ships: ARIES, CITO, FRANKLIN, FORTUNA, FREMAD and HERTHA, including Gonvig Trankogeri, Sandefjord was taken over for kr. 215 000 by a new A/S Oceana (estbl. 18/01-1910) with Mr. Haldor Virik as manager.
1913 Sold to new owners in Langesund, Norway.
1915 According “Norges Handelsflaate 1915” (Norwegian Merchant Ships of 1915”) FREMAD is still under control of A/S Ocean w/Haldor Virik as manager. Used as a sealer.
1917 Converted to engine operation. Inserted a two-cylinder 2-stroke oil engine at 80 BHK. Cyl. diam .: 13 ″-13.4 ″ built by J & C. G. Bolinders mek. Verkstads Aktiebolag, Stockholm in 1917.
New hull measurements: 147 brt, 93 nrt. Dimensions: L: 92.6 '- B: 21.9' - D: 10.8 '
1921 Registered with Kr. Lorentzen, Sandnessjøen as owner. Renamed MAIROSEN.
1922 Sold to A/S Mairosen (Conrad Marthinsen & Co., Fonnes), Bergen
1935 According to DnV reg 1935 listed as MAIROSEN, still with A/S Mairosen (C. Marthinsen & Co), Bergen as owners.
1938 Sunk after grounding in the Korsfjorden during January. Her name was at the time MAIROSEN and had Fonnes by Bergen as home port.
1939 Sold to Skibs-A/S Verma (Bjarne Gundersen), Oslo.
1940 Brant in Trondheim 18/06. after ignition of gasoline from tomato.
The vessel sank the following day and was condemned

  • FREMAD

    FREMAD
1883 - H. Halvorsen
1901 - N. Olsen 1901
N. Nielsen
Arthur Moen
C. Martinsen

Motor: 2 cyl. 13''x13.4'', råoljemotor bygd av Bolinder Mek. Verk. Stockholm

Kilde: "Seilskip i Sandar og Sandefjord" av Haakon Hansen og Johan Knap, "
Norges Handelsflaate 1915
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net