IRIS
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1855 Bygget som skonnert IRIS i Kragerø.22½ kl.
1866 Innkjøpt fra Kragerø av Christen Christensen (II), Framnæs (Sandefjord).
1868 Solgt til Andreas Sørensen, Brekke og Martin Christensen, Stange.
1872 Overtatt av Andreas Sørensen, Lingelem, Sandar (Sandefjord).
1973 Forlatt i Nordsjøen 08/03-1873. Berget og tatt inn til Holland hvor den ble kondemnert.

1872   Det averteres i Sandefjords Tidene no.102 28/12  til salgs av A.Sørensen drektig 22½ K-.Læster.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå
   
https://www.lardex.net