ARKEN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord, Sandar
Reg havn Sandefjord

8,5 Kom.l Ombygd i 1835 til 22 Kom.l

Forsikret i F. N. i 1848 for 750 spdlr.
Forlist på reise til Danmark mellom 1848-1852.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Chr.Rasmussen
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå