BRK SIR CHARLES NAPIER

Tilbake til søk
SIR CHARLES NAPIER
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1854
Kilolast 73,5
Dypgående 13
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, brigg
Maskin-/motorbygger Seil
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1854 Bygget som brigg på 73½ cl. Mål -13   SIR CHARLES NAPIER ved Rødsverven   (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Søren Lorentz Christensen (I).
Skuten var en av de aller første skip i Christensen familiens eie. Navnet skriver seg fra en britisk admiral, SIR CHARLES NAPIER.

1855 Under Krim-krigen var SIR CHARLES NAPIER i Sevastopol i Svartehavet, befraktet av den britiske regjering.
Den ble liggende der med stor fortjeneste på grunn av de mange liggedager som det ble betalt liggepenger for.

1862 Enkefru Othilie Christensen overtar driften etter mannens død.
1866 Forliser på kysten av Jylland, Danmark 28/04-1866.

 

 

 

1854 Built as brig SIR CHARLES NAPIER by Rødsverven (later A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord on behalf of Søren Lorentz Christensen (I).
The vessel was one of the first ships in the ownership of the Christensen family. The ship was named SIR CHARLES NAPIER, after a British admiral.

1855 During the Krim-war the ship SIR CHARLES NAPIER was in Sebastopol in the Black Sea, hired by the British Government.
She laid there and got a huge income as the lay days was many and the rate of a lay day was high.

1862 The ship was managed by Mrs. Othilie Christensen as her husband died. 1866 Wrecked on the coast of Jutland, Denmark on 28/04-1866.

  • SIR CHARLES NAPIER

    SIR CHARLES NAPIER
1864 A.C Jacobsen
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Malmsten registeret (Norsk Maritime Museum www.marmuseum.no )
Utarbeidet av: Marita S. Austenå
   
https://www.lardex.net