MERCUR
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1854 Quebec
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 572
Nettotonn/NT 547
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 152,6`
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 31,0`
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Quebec
Reg havn Sandefjord

Annet Navn : MERCURIUS, Holland.

1872         Rigghavari på reise fra Luleå-Plymouth

1881-82   Forlatt av mannskapet i Nordsjøen vinteren 

 1890       Opphugget før 

Ingen bilder er lagret for denne båten

1872 Thorstensen
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå