DS/HVB STAR XXII

Tilbake til søk
STAR XXII
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5608391
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LJGU
Byggeår 1936/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 69
Bruttotonn/BT 298
Nettotonn/NT 104
Skrog LBP 130,1’ (39,65 m)
Bredde 25,2’ (7,68 m)
Dybde (i riss) 13,3’ (4,05 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler, dim.: xx' x xx’
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, peileapparat (DF)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941 - 1942
Tyskland
1942 - 1943 torpedert
Tyskland
Sted Moss
Reg havn Sandefjord

1936 Bygget som hvalbåt STAR XXII ved Moss Værft & Dokk, Moss til Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord. Levert 14/10-1936. Ankom Framnæs mek. Værksted 15/10 for utrustning til fangst. Forlot verkstedet med kurs for Sydishavet 16/10.
Satt i fangst for SIR JAMES CLARK ROSS fra sesongen 1936/37.
1937 Flåtens fangst resultat ble 114.094 fat hvalolje og 748 fat spermolje sesongen 1936/37.
I fangst for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1937/38.
1938 Flåtens fangst resultat ble 134.468 fat hvalolje og 1.443 fat spermolje sesongen 1937/38.
Ankom Framnæs mek. Værksted 02/06 til 23/07. I dokk fra 25/06 til 30/06. Til verksted igjen 26/09 for tørrdokk til 27/09. 1939 Til verkstedet fra 09/06 til 16/06 og fra 01/09 til 04/09.
I fangst for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1938/39. Hvalbåtene var STAR XIV, STAR XIX, STAR XX, STAR XXI, STAR XXII, STAR XXIII, STAR XXIV og STAR XVIII
1939 Flåtens fangst resultat ble bare 69.300 fat hvalolje og 1.400 fat spermolje sesongen 1938/39. Hvalbåtene ankom Sandefjord i tiden 22-24/04. Forhalt til verkstedet 09/06. Gikk i tørrdokk fra 09/06 til 16/06. Tilbake på verkstedet for tørrdokking fra 01/09 til 04/09.
I fangst for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1939/40. Totalt 8 hvalbåter deltar sesongen 1939/40.
1940 Gikk fra Montevideo med kurs for syd Georgia 11/11.
1941 Anholdt av hjelpekrysseren PINGUIN under fangst i Sydishavet 14/01.
Bordet av tysk prisemannskap og kursen satt for havn i Europa sammen med flere andre hvalbåter og kokerier. Bragt til skipsverft i Europa og ombygget til ubåtjager med kjennetegn UJ 1217.
1942 Satt i tjeneste som UJ-1217 fra 20/04.
1943 Torpedert og senket av russisk ubåt M-107 ved Syltefjord på kysten av Nord Norge 11/09-1943 (en annen kilde sier: kolliderte og sank i Østersjøen utenfor Finland 14/03-1943)

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 14,8"-26"-44", slag/stroke: 26", 1.400 IHK. Bygget ved Moss Værft, Moss

1936 Built as a whale catcher STAR XXII at Moss Værft & Dokk, Moss to Hvalfanger A / S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord. Delivered 14/10-1936. Arrived at Framnæs mek. Værksted 15/10 for storing equipment for whaling purposes. Left the yard with course for Southern Seas 16/10.
Set in as catcher for the factory SIR JAMES CLARK ROSS from the season 1936/37.
1937 The catch results of the whole expedition were 114.094 barrels of whale oil and 748 barrels of sperm oil season of 1936/37.
As catcher for SIR JAMES CLARK ROSS season 1937/38.
1938 The catch results of the whole expedition were 134.468 barrels of whale oil and 1.443 barrels of sperm oil season of 1937/38.
Shifted to Framnæs mek. Værksted from 02/06 and left on 23/07. In dry dock from 25/06 to 30/06. To the yard again 26/09 for dry dock until 27/09. To the yard again from 09/06 to 16/06 and from 01/09 to 04/09.
Catching for SIR JAMES CLARK ROSS season 1938/39. The whale catchers were STAR XIV, STAR XIX, STAR XX, STAR XXI, STAR XXII, STAR XXIII, STAR XXIV and STAR XVIII
1939 The catch results of the whole expedition was only 69.300 barrels of whale oil and 1.400 barrels of sperm oil season 1938/39. The whaling catchers arrived at Sandefjord in the period 22-24/04. Shifted to the yard 09/06. Went in dry dock from 09/06 to 16/06. Back to the yard for dry docking from 01/09 to 04/09.
In catch for SIR JAMES CLARK ROSS season 1939/40. A total of 8 catchers participate in the 1939/40 season.
1940 Went from Montevideo with a course for South Georgia 11/11.
1941 Inaugurated by auxiliary cruiser PINGUIN during whaling in the Southern Seas 14/01.
A group of German prize crew entered, and the course set for port in Europe together with several other catchers and factories taken. Went to a shipyard in Europe and converted to submarine hunter with characteristics UJ 1217.
1942 Set in service as UJ-1217 from 20/04.
1943 Torpedoed and sunk by Russian submarine M-107 at Syltefjord on the coast of northern Norway 11/09-1943 (another source says: collided and sank in the Baltic Sea outside Finland 14/03-1943?)

  • STAR XXII

    STAR XXII
Kilde: www.warsailors.com, Hvalfangernes Assuranceforenings årbok 1937 og 1939»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net