BRK ELLIDA

Tilbake til søk
ELLIDA
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Sandefjord

Størrelse : 25 t.


Solgt utenbys i 1892. I Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende nr. 63 8/8 1857 sees følgende avertissement over en muligens ukjent jagt «Ellida». «Fredagen den 21de August førstkom­mende kl. 3 Eftermiddag, efter Reqvisition af Sagfører Th. Bryn på vedk. Udlægshaveres Vegne Auktion i Peder Hansen Bækkens Huus i Sandefjord over en hos ham udlagt Jagt «Ellida», drægtig 8 Kommerce- læster». I Sandefjords Tidende nr. 3 10/1 1874 er avertert en brigg «Ellida» som også neppe er med i listen. Dens drektighet oppgis til 135 Kl., klassifisert B I og assu­rert for 7000 Spd. Selger H. Aagaard, Fagerlund.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå
   
https://www.lardex.net